Публикация

Известен израелски професор по имунология с лекционен курс в Пловдив

Проф. Йефенов има над 120 публикации върху влиянието на кортикостероидите при развитието на имунните и туморните клетки


Проф. Ейтан Йефенов, ръководител на Център по Туморна имунология при Еврейския университет в Йерусалим, е гост-лектор в МУ-Пловдив. Той гостува в рамките на образователната програма - Еразъм+. С Еврейския университет МУ-Пловдив е сключил договор за обмен на студенти и преподаватели, а проф. Йефенов е първият лектор по програмата. Той изнася лекции пред студенти, докторанти и млади учени в Аудиторния блок на МУ-Пловдив  върху молекулните и имунни механизми на рака. Лекцията му „Защо не умираме всички  от рак в млада възраст?” предизвика интереса на чуждестранни, български студенти и преподаватели-медици.  

Проф. Йефенов има над 120 публикации в  реномирани научни списания върху влиянието на кортикостероидите при развитието на имунните и туморните клетки, естествените клетки-убийци в имунната система и ключови молекули  във вродения имунитет. 

" }-->

Коментари