Публикация

Активизира се интересът към пациентските права


През първия месец на 2010 г. хората проявяват повишена активност в търсене на информация от Националната здравноосигурителна каса.

В централното управление на НЗОК са направени 193 посещения, а на телефона в приемната (02/9659 159) обажданията са 650, или по близо 20 на ден.

4095 души са потърсили консултации на „зеления телефон” - 0800 14 800. На стационарните телефони (02/9659 387; 02/9659 121; 02/9659 364) обажданията са по повече от 60 за месеца.

Най-често задаваните въпроси са свързани с промените в заплащането на здравните вноски и възстановяването на здравноосигурителните права, проверка на здравноосигурителния статус, процедура при възстановяване на загубена здравна книжка, заплащане на нерегламентирани такси и др.

Здравната каса съобщава още, че хората се интересуват и какво включва профилактичният преглед, търсят информация за пакета „Клинична лаборатория”, както и какво заплаща касата при денталната помощ.

Служителите от информационния център правят справки за различни медикаменти от Позитивно-реимбурсния списък, за цените на лекарствата, за които НЗОК заплаща, за скъпоструващо лечение (изисквания при издаване на протоколи и уточнение къде се заверяват) при конкретни заболявания - множествена склероза, диабет, хепатит и др.

Здравноосигурителните права на българите в Европейския съюз са също сред често дискутираните теми. Услугата „Оn-line-консултации” (на сайта на НЗОК: www.nhif.bg) е една от най-предпочитаните и най-ползваните от хората.

През януари на интернет страницата са публикувани 285 въпроса от граждани и от договорни партньори.

Коментари