Публикация

Национален център ще обучава спешните медици 

Седалището му ще е в София


Национален център ще поеме обучението на спешните медици от специализираните центрове, както и работещите в лечебните заведения за спешна медицинска помощ. 

Tова става ясно от обнародвания в Държавен вестник правилник, уреждащ дейността му, информира в. „Труд“.

Основната дейност на центъра ще е проучване на потребността от квалификация в системата на спешната помощ, създаване на програми в тази насока, както и практическото обучение на всички кадри, ангажирани с нея.

Седалището на центъра ще е в София, но обученията на лекарите ще се провеждат и в определени бази в университетски болници и спешни центрове, както и такива за професионално обучение. 

Центърът ще се ръководи от директор на трудов договор. Той ще се назначава въз основа на конкурс и ще се атестира на всеки три години, допълва изданието.

Коментари