Публикация

ДЕЦА С ДИАБЕТ НА УЧИЛИЩЕ

ДЕЦА С ДИАБЕТ НА УЧИЛИЩЕ

В България над 2000 деца в училищна възраст имат захарен диабет. Някои от вас имат ученици, съученици и приятели с диабет. И въпреки, че те самите познават добре заболяването си и могат да се грижат за себе си, понякога се налага да им помогнете.


Пълния текст на презентацията  може да прочетете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

С диабет на училище.ppt

Коментари