Публикация

Ролята на неврорентгенологията за диференциалната диагноза

Пациентите се насочват към тези изследвания от невролог, който поставя предварителната диагноза и задава въпросите, на които очаква изследването да отговори.


Неврорентгенологията е възлов раздел на образната диагностика касаещ заболяванията на централната нервна система. Пациентите се насочват към тези изследвания от невролог. Неврологът поставя предварителната диагноза и задава въпросите, на които очаква изследването да отговори. Двата метода - компютърна томография (КТ) и магнитен резонанс, се различават по физическите принципи за получаване на образа. При КТ се използват рентгенови лъчи, а при МР – магнитно поле. Кой метод е най-подходящ при всеки конкретен случай  се решава често екипно: от рентгенолога и невролога или от консилиум.

Сред честите индикации за неврорентгенологични изследвания  на централната нервна система са заболявания в съдовите заболявания на  главния мозък – исхемични инсулти, аневризми и артериовенозни малформации, болест на малките мозъчни съдове, която може да е довела до атрофия на мозъка. Прилагат се при пациенти с когнитивни нарушения, при дегенеративни заболявания на главния мозък. За целите на онкологията се изследват първични или вторични неопластични заболявания на главния мозък При демиенилизиращи процеси (множествена склероза) се прави итно-резонасното изследване има водеща роля.

Неврорентгенологията днес се развива много динамично   поради натрупаните научни данни, а и благодарение на техническото усъвършенстване на апаратурата. Редица нови  софтуерни продукти позволяват получаването на по-детайлни изображения и по-голяма сигурност в интерпретацията на образите.

Наред с подобрените възможности за изобразяване на промените в централната нервна система (на морфологията), днес магнитно-резонасната диагностика представя и функционални данни – т.наречения функционален МР. Магнитнорезонансната спектроскопия пък може да определи натрупването на някои химични елементи в тумори на мозъка. Магнитно-резонасното изследвне може да представи дали има промени, свързани с натрупването на желязо, калций в базалните ганглии. Метаболитни заболявания днес се преценяват с по-голяма достоверност.

Често при специалистите по неврорентгенология идват пациенти по своя инициатива. Те имат някакъв проблем и вярват, че изследването ще открие някакво морфологично изменение като първопричина. Има млади хора, които страдат от главоболие вече 5-10 г., преминали са през различни медикаментозни терапии и искат да разберат откъде е болката. Понякога причината се открива, но понякога не. Не случайно подчертаваме необходимостта пациентът да бъде насочен от невролог.

Неврорентгенологията в помощ на онколозите

За целите на онкологията магнитнорезонасното изследване демонстрира нарушаване в метаболизма на някои тъкани и системи, тоест представя настъпили функционални промени. Магнитна-резонасната спектроскопия определя степента на натрупване на метаболити в определена зона, при някои туморни заболявания.

Магнитно-резонасното изследване на цялото тяло е изследване полезно при преценяване стадия на редица новообразовани. Така магнитния резонанс конкурира позитронно-емисионната томография (PET/CT)` при това без използването на йонизираща радиация. Съвременният апарат в редица случаи осъществява изследванията за по-кратко време. При тумори на мозъка изследването има за цел да определи максимално точно локализациите.

При някои случаи на преценка за стадия на разпостранение на злокачествено заболяване - например предполагаеми метастази в прешлените – Позитронно-емисионната томография  (ПЕТ) и магнитно-резонасното изследване се допълват. Откриването на метастази в прешлените е важно, за да се прецени и рискът от фрактура и необходимостта да бъде направена стабилизация. Магнитно-резонасното изследване допълва и уточнява находката от ПЕТ скенера на социално значими злокачествени заболявания като туморите на млечната жлеза, простата, яйчниците и тестисите.

Образната диагностика помага да се оценят резултатите и настъпилите промени у пациентите след лъчетерапия или неврохирургична операция – дали те се дължат на предхождащата терапия. Всички пациенти, преминали лечение с гама- или кибернож, се проследяват най-добре чрез магнитно-резонасна диагностика.

Неврорентгенологията помага при пациенти със съдови поражения на главния мозък

Най-често това са пациенти, претърпели инсулт. С по-широкото въвеждане на магнитния резонасн в практиката се ускорява диагностиката на тези пациенти. В първия ден на клиничните изяви е възможно в ранните часове КТ да не изобрази исхемията, но ясно да представи наличието на кръвоизлив. С помощта на новите технологии е налице по-голяма сигурност в поставяне на диагнозата и оттам, помощ за невролозите или реаниматорите. С по-голяма прецизност се посочва къде е поражението. При магнитния резонанс вече има секвенции (методи), които позволяват диагнозата да се постави още първите часове след инсулта. За съжаление пациентите рядко достигат до това изследване много рано.

Когато трябва да се спасява човешки мозък, постулатът е, че времето е ценен фактор. МР може да види кои зони са необратимо увредени, кои са застрашени и да отговори на въпроса, има ли мозъчна тъкан за спасяване, за да се прецени ползата от евентуална тромболиза. Това ще намали риска от най-често срещаното усложнение – кървене.

При острия стадий на мозъчен инсулт неврорентгенологичните методи селектират пациентите. Компютърната томография установява хеморагията – състояние, което предопределя следващите лечебни действия. И двата метода имат своето място в различните фази на заболяването, а също и за проследяването и отчитането на отговорът на лечението.

При пациенти с когнитивни смущения магнитно-резонасното изследване би могло да отговори дали за касае съдова деменция или за болестта на Алцхаймер. Това е важно за по-нататъшното лечение и прогноза. При възрастни пациенти съдовите промени са доста чести.

И компютърната томография, и магнитно-резонасното изследване визуализират степента на корова атрофия и с това подпомагат общото терапевтично поведение. При наследствени атаксии, при които страда малкият мозък и неговият обем намалява, компютърната томография може да оцени промените.

При пациенти с черепно-мозъчна травма понякога някои минимални увреди може да не се представят на КТ. Нови възможности на магнитно-резонасната образна диагностика позволяват визуализацията на промени в невроните при редица състояния.

МР е възлово изследване при множествена склероза

Множествена склероза (МС) е типична за нашите географски ширини, също и за скандинавските страни. Откриваемостта нараства, а това се дължи на по-добрата информираност на младите хора, които все по-често се обръщат към невролог.

В Клиниката по образна диагностика на Александровска идват хора на около 50 г., пред които стои въпросът дали оплакванията им са множествена склероза. Много често те са имали епизоди на сетивни, преходни или не, двигателни и /или зрителни нарушения. Те често търсят помощ след няколко поредни епизода. Вече има все повече възможности за МР в страната, което прави изследването по-достъпно цялата страна.

Една нова секвенция – т.нар. DIR, дава възможност да се оценят много фини промени, които засягат бялото мозъчно вещество и промените в кортекса. Множествена склероза е заболяване на бялото мозъчно вещество, където едновременно с възпалителните, настъпват и дегенеративни промени.

Благодарение на новите усъвършенствания  в магнитно-резонасната диагностика неврорентгенолозите са категорични в много по-голяма степен. Възможността за получаване на много тънки образи със съвременните уредби за магнитен резонанс с висока сила на магнитното поле - 3 Tesla, какъвто е апаратът  в Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Александровска“. Откриват се по-малки лезии и в по-ранен етап. Находката при магнитно-резонасната образна диагностика е критерий за поставяне на диагнозата и за стадиране на демиелинизиращи процеси. Интерпретацията  на образите се прави в контекста на клиничните прояви, с което се диференцират и васкулитите.

Коментари