Терапевтични принципи и прогноза при неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Терапевтични принципи и прогноза при неясно фебрилно състояние

Терапевтични принципи и прогноза при неясно фебрилно състояние

сп. „MD (Медицински Дайджест)”, 2016, бр. 4, стр. 75-77

Баймакова М. Терапевтични принципи и прогноза при неясно фебрилно състояние. – MD (Медицински Дайджест), 13, 2016, № 4, 75-77.

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл под илюстрацията и ключовите думи!

д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

Прикачени файлове

Терапевтични Принципи & Прогноза при НФС.pdf
Реклама

Мнения