Публикация

Терапевтични принципи и прогноза при неясно фебрилно състояние

сп. MD (Медицински Дайджест), 2016, бр. 4, стр. 75-77


Баймакова М. Терапевтични принципи и прогноза при неясно фебрилно състояние. MD (Медицински Дайджест), 2016, № 4, 75-77.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 ноември 2016

Прикачени файлове

pdf
Therapeutic Principles and Prognos...

Коментари