Публикация

Фокусът на новия факултет по фармация в Плевен ще е да подготовя специалсти за фармацевтичната индустрия и не само за българската

Фокусът на новия факултет по фармация в Плевен ще е да подготовя специалсти за фармацевтичната индустрия и не само за българската

Факултетът ще разполага със своя собствена мини производствена линия. Капацитетът й ще е 10 000 хапчета в минута. Тя обаче ще е единствено и само за целите на обучението


 

Новаторските идеи и цели за Факултета по фармация при МУ- Плевен, представи първият му декан проф. Тони Веков.  Това стана на пресконференция, в която участва и ректорът на университета  проф. д-р Славчо Томов. На нея  проф. Веков представи част от вижданията си  за развитие на кадрите, които ще се обучават в новия факултет. Основният фокус при подготовката на студентите във Факултета по фармация в Плевен ще е насочен към фармацевтичната индустрия и не само на българската, а и за чуждестранната, каза той. И  подчерта, че в момента всеки чуждестранен производител на лекарства и притежател на разрешение за употреба на лекарства е задължен  да има по закон представителство у нас.  Те се занимават както с регистрирането на техните лекарствени продукти, така и с фармакологичната бдителност след пускането им на пазара, с проследяване на нежелани лекарствени реакции, за профила на безопасност на продуктите и т.н. Всичко това по думите на проф. Веков е свързано с една много тясно специализирана дейност, която в голямата си част е научна. Именно такива специалисти има намерение да подготвя новият Факултетът по фармация при МУ – Плевен. А такива кадри са малко и са търсени у нас от представителствата на чуждестранните производители на лекарства. В същото време тези специалисти са доста добре платени, подчерта деканът. Проф. Веков прогнозира и че в следващите десетилетия именно такива кадри ще са търсени  у нас, в момента от тях има нужда в редица институции като ИАЛ, МЗ, НЗОК и други. Не на последно място ще бъде застъпено и обучението по фармацевтичен маркетинг, което не е добре развито все още в повечето медицински университети и факултети по фармация в страната.

Ректорът пък добави, че друга цел е  развитието на специалността Клиничен фармацевт, която тепърва ще се търси у нас.

Все още сградата, която бе построена за новия Факултет по фармация, не се използва от студенти. Проф. Томов  обясни, че има довършителни, макар и малко, дейности, за да се получат необходимите Акт 15 и 16. В ход са и обществените поръчки за оборудване на залите и лабораториите. Интересен момент е, че от трети курс студентите ще могат да видят и да участват в целия технологичен процес в производството на лекарства, тъй като Факултетът ще разполага със своя собствена мини производствена линия. Капацитетът й ще е 10 000 хапчета в минута. Тя обаче ще е единствено и само за целите на обучението. От ръководството на МУ – Плевен се надяват до края на 2017 г. сградата вече да е изцяло завършена. Още от следващата година, когато бъде обезпечена окончателно и материално-техническата база, приемът ще бъде увеличен до 60 студенти на година.

Тази година за първи път бяха приети 30 студенти в специалност „Фармация” на МУ – Плевен. Факултетът по фармация има академичен състав от 59 преподаватели – 23 хабилитирани лица, доценти и професори, и 26 нехабилитирани преподаватели. Те са разпределени в 5 катедри – „Химия и биохимия, физика и биофизика“, „Микробиология, вирусология и медицинска генетика“, „Фармакология и токсикология“, „Фармацевтична химия и фармакогнозия“ и „Технология на лекарствените форми и социална фармация“. На 12 октомври се проведе Общо събрание, на което единодушно бе избран първия декан на Факултета по фармация проф. Тони Веков с мандат 2016 – 2020 година.

Коментари