Публикация

УМБАЛ „Св. Анна“ - София беше посетена от Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан - Посланик на Държавата Израел

Основна тема на разговора беше обмяната на опит и специалисти, най-вече в областта на Спешната медицина.


УМБАЛ „Св. Анна“ - София беше посетена от Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан - Посланик на Държавата Израел в Република България. Тя бе посрещната лично от Изпълнителния директор на болницата - д-р Славчо Близнаков и Управителят на  Диагностично-консултативен Център „Света Анна“ ЕООД  - д-р Георги Канзов.

Основна тема на разговора беше обмяната на опит и специалисти, най-вече в областта на Спешната медицина. Посланик  Лилиан заяви, че Държавата Израел има общопризнати  успехи в тази област, а организацията на Спешната помощ там се дава за пример в цял свят. „Ние с удовoлствие споделяме нашите постижения, защото за нас спасяването на човешки живот е първи приоритет“ подчерта тя.

От своя страна, д-р Близнаков направи кратко представяне на УМБАЛ „Св. Анна“ – София АД, като специално наблегна на уникалния за България Спешен център. „Ние инвестирахме в най-модерна медицинска техника за него  и той се превърна в еталон за всички бъдещи Спешни центрове в  страната. Имаме ръст на пациентите и дейностите, който се измерва с десетки проценти.“  заяви д-р Близнаков.

Обсъдена беше идеята УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД  да бъде домакин на семинар,  организиран съвместно  с водещи  медици  от Държавата Израел , на който да да бъдат обсъдени и приложени на практика най-новите тенденции в развитието на спешната медицина.

Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан сподели, че е впечатлена от тази идея и предложи  тя да бъде доразвита с посещението на делегация от директори на водещите български болници в Държавата Израел, където те ще се запознаят на място с  организацията и постиженията на здравеопазването там.

Д-р Близнаков заяви, че УМБАЛ „Св. Анна“-София АД вече има един много успешен модел на партньорство с Българския олимпийски комитет и предложи подобна форма на сътрудничество за приоритетно медицинско обслужване на граждани на  Държавата Израел, пострадали при инциденти или получили здравословни проблеми на територията на Република България.

" }-->

Коментари