Публикация

Представители на МУ-Варна взеха участие в Десета национална конференция по болнична фармация

Представители на МУ-Варна взеха участие в Десета национална конференция по болнична фармация

Доц. маг.-фарм. Евгени Григоров от УНС по социална фармация към Катедрата по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт на МУ-Варна изнесе практически семинар на тема „Оценка на здравните технологии"


Представители на МУ-Варна взеха участие в Десета национална конференция по болнична фармация

​От 28 до 30 октомври 2016 г. в град Правец се проведе Десета национална конференция по болнична фармация с участието на МУ-Варна. Юбилейното издание на форума протече под надслов „Нови предизвикателства пред болничната фармация".


Доц. маг.-фарм. Евгени Григоров от УНС по социална фармация към Катедрата по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт на МУ-Варна изнесе практически семинар на тема „Оценка на здравните технологии". Той разясни на аудиторията особеностите на процеса за включване на нови лекарствени терапии и технологии в Позитивния лекарствен списък.

Участие взеха и студентите от пети курс на Факултета по фармация Красен Тонев и Диян Николов. Двете момчета са членове и на новосъздадения кръжок по „Болнична фармация".

Събитието предостави възможност за изнасяне на практически семинари и дискусия между представители на фармацевтичната гилдия и членове на Професионалната организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ).

По време на форума председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов обяви приетите изменения и допълнения на Правилата за добра фармацевтична практика​, които се отнасят до болничните аптеки. 

Юбилейното издание беше почетено и от маг.-фарм. Джоан Пепард, председател на Европейската асоциация на болничните фармацевти (EAHP), която изнесе лекция на тема „Европейските стандарти по болнична фармация и общата обучителна рамка по тази специалност".

Коментари