Публикация

Профилактичният преглед е важен за здравето на простатата

Липсата на работеща профилактична програма в България е основен проблем в цялостния подход към рака на простатата. Опитът показва, че у нас значителна част от пациентите се диагностицират късно и стигат до болнично лечение, когато карциномът е в напреднала фаза.


„В рамките на профилактиката много важна е ролята на личните лекари, които периодично трябва да проследяват стойностите на простатноспецифичния антиген (PSA) и да насочват пациента към уролог“, подчертава д-р Михаил Абаджиев, началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Анна“.

Какви изследвания включва профилактичният преглед

PSA e маркерът, който може да подскаже за наличието на злокачествено заболяване на жлезата. Изследването се назначава от личния лекар, като е препоръчително да се прави веднъж в годината. За нормални се приемат стойности от 0 до 4 ng/ml, а когато те са завишени, решаваща е ролята на уролога. Консултацията със специалиста включва още разговор с пациента, ректално туширане и ехография. В случай на съмнение за рак на простата диагнозата се потвърждава чрез биопсия. „Разполагаме с напълно изчистен диагностичен алгоритъм, но според мен връзката се къса някъде. В лечебните заведения често постъпват пациенти в напреднал стадий на заболяването, когато прогнозата е по-лоша“, обяснява д-р Абаджиев. Той припомня, че ако бъде открит рано, ракът на простатата може да бъде излекуван напълно.

Операцията дава добри резултати

Приема се, че златен стандарт в лечението на простатния карцином е радикалната простатектомия. При тази манипулация простатната жлеза се премахва, заедно с раковия процес. Съществуват и други терапевтични подходи, които дават добри резултати, но специалистите препоръчват операция.

Клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Анна“ е една от най-модерните в страната и в нея се прилагат всички съвременни методи за диагностика и лечение на злокачественото заболяване. „Имаме възможност да извършим биопсия под ехографски контрол, където нещата са много по-надеждни и по-качествени. Разполагаме и с апаратура  за т.нар. безкръвни операции. Тенденцията през последните години е да се набляга на лапароскопските интервенции, но те зависят и от опита на лекаря. Моето мнение е, че класическата отворена операция е незаменима“, разказва д-р Абаджиев.

Какво трябва да знаят мъжете

Възрастта е основният рисков фактор за рак на простатата, като с напредването на годините се увеличава и честотата на заболяването. „В последно време карциномът се среща и при по-млади мъже. Според мен това се дължи на стреса, който е неизменна част от динамиката на съвременния живот“, предупреждава специалистът. Наследствеността и расата също могат да бъдат причина за развитието на рака на простатата. Установено е например, че афроамериканците боледуват много по-често от азиатците.

Важно е да се подчертае, че в ранните стадии заболяването протича без симптоми. Затова д-р Абаджиев съветва мъжете да не подценяват годишните профилактични прегледи и да проявяват повече отговорност към собственото си здраве. Всеки мъж над 50 г. задължително поне веднъж в годината трябва да си изследва стойностите на PSA и да посети уролог.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна“ и Клиниката по урология организират безплатни урологични прегледи. Кампанията ще се проведе от 14 до 28 ноември 2016 г. в кабинет 1А в ДКЦ на болницата. Желаещите да бъдат прегледани трябва да носят предварително направено изследване за PSA. Повече информация можете да получите на тел. 02/9759 319.

Материалът е публикуван във в. "Животът днес"

Коментари