Публикация

Живот с орлите

Живот с орлите

Отговорът на организма ни към съвременния начин на живот са и съвременните болести, които освен личностен имат и социално-икономически характер: • Сърдечносъдови заболявания • Хронични възпалителни процеси • Различни видове рак


Въпреки непрекъснатото нарастване на продължителността на живота в развитите страни днес, все още да живееш продължително, остава привилегия, която не всеки може да постигне. Дълголетието е залегнало в съзнанието на хората като понятие, включващо не само продължителност на живота, но и качество на този живот, тоест добро здраве и активен начин на живот без болка и страдание.

Сред най-честите заболявания на съвременното общество обаче, се оказват такива заболявания като рак, диабет, сърдечно-съдови заболявания и прочие, които значително влошават качеството на живот на човека. Възникването им често преобръща начина на живот на човека и той се попада в ситуация, в която се нуждае от възстановяване на здравословното си състояние, което често се оказва невъзможно.

Ако трябва да се направи избор сред възможностите за справяне със здравословните проблеми на хората, може да се каже, че профилактиката е сред най-често спряганите подходи за поддържане на дълголетието, която освен това е и признак на висока култура както за всеки един индивид, така и за всяко едно общество. Централно място би следвало да се отреди на профилактиката и на раковите заболявания, за която необходимост говори високата честота на смъртността при това заболяване.

Извършените опити в България от проф. Янчев с опитни животни и явните резултати върху култури и влиянието им при различни видове рак доказаха, че се наблюдава значим антиканцерогенен ефект от страна на екстракти от билкатаКотешка стъпка.

 

 

 

Ако трябва да бъде представена Котешката стъпка, то може да се каже, че тя е безценно растение именно поради благоприятстващите здравето нейни качества. Тя съдържа огромна концентрация на сапонини, както и много високи концентрации биофлавоноиди и фенолни съединения. Освен това при билката се наблюдава и силен антиоксидантен, ДНК протективен и канцеро протективен и други ефекти. Специално по отношение на антираковото действие на билката, все още няма конкретно химично съединение, на което да се препише тази активност. Вероятно, този ефект е резултат от синергичното действие на различни химични видове, което прави научната задача по разгадаване на конкретния механизъм много трудна. Най-общо в екстрактите от котешка стъпка се откриват хиляди съединения, комбинациите от които са прекалено много, за да бъдат проследени и наподобени изкуствено. Поради тази причина билката няма аналог.

Може да се каже, че антиканцерогенната активност на екстрактите от Котешка стъпка е в пъти по-ниска от тази при употреба на съвременни цитостатици, каквито се използват в химиотерапията, но от друга страна при използване на Котешката стъпка не се наблюдава токсичност за здравите клетки, което позволява да се приемат големи дози, без опасност от токсични реакции. Според предписанията на проф. Янчев, за да се постигне желаният ефект, отварата от Котешка стъпка трябва да се приема силно концентрирана и се пие вместо вода за дълго време. Обаче често приготвянето на отварата и приемането на големи количества от нея е непрактично и неудобно за ежедневна употреба от съвременния човек. Същият разполага с прекалено малко време и възможности, поради изискванията на големия град. Освен това екстрактът от билката е нетраен и с неприятен вкус, което затруднява продължителния прием.

Всичко изброено до тук вдъхнови ИноБиоТех да създаде продукт, който е концентриран препарат от Котешка стъпка под формата на хранителна добавка. Този препарат, наречен Клиновитал, се приема лесно и бързо и има приятен вкус. Той се произвежда от екологично чисти суровини и е един достъпен начин за профилактика и укрепване на организма, така както искаше Проф. Янчев.

Научете повече за Клиновитал на адрес www.clinovital.com.

Коментари