Публикация

​​​​​​​Детето пие много, уринира често – проверете за диабет!

​​​​​​​Детето пие много, уринира често – проверете за диабет!

Малките не са застраховани от заболяването! Диабетът се среща във всяка една възрастова група – от новородено до юношеската и млада възраст.


 

Захарният диабет е едно от най-прогресивно нарастващите хронични заболявания на 21-ви век.

Той съчетава група от болести на обмяната, характеризиращи се с постоянно повишено ниво на кръвната захар /глюкоза в кръвта/ - хронична хипергликемия.
Заболяването е в резултат от недостиг или липса на инсулин, нарушено действие на инсулина върху прицелните тъкани или е в резултат и на двете причини.

Инсулинозависимият захарен диабет, познат още като захарен диабет тип 1, е автоимунно заболяване, при което се унищожават инсулинпродуциращите клетки на панкреаса. Това е диабетът в детска и млада възраст. Лечението е единствено с инсулин, под формата на неколкократни дневни инжекции или чрез инсулинова помпа.

Захарният диабет тип 1 е комплексно заболяване, което се дължи на генетична предразположеност от една страна– носителство на т.нар. диабетогенни гени, а от друга страна на все още неизяснен фактор от средата на живот, който задейства автоимунния процес.

Отключващите фактори от околната среда, които предизвикват унищожаването на бета-клетките, остават неизвестни в повечето случаи, но процесът обикновено започва месеци до години преди появата на клиничните симптоми. Единственият фактор с доказано значение за развитието на ЗД тип 1 е вродената рубеола. Други потенциални фактори, които са обект на интензивни проучвания са ентеровирусните инфекции, глутенът от зърнените храни, казеинът от млякото, дефицитът на витамин Д.

Все още обаче нито един от тях не е категорично потвърден, поради което към настоящия момент няма как да се оказва профилактика при диабет тип 1. Рисковите контингенти се проследяват за симптоми на захарен диабет и при поява на такива се започва своевременно лечение. Закъснялото лечение води до развитие на диабетна кетоацидоза, която е животозастрашаващо състояние. Случвало се е в практиката ми, следствие непознаване симптомите на заболяването и произтичащо от това неправилно поведение, пациентка на 13 години да бъде приета за лечение с ниво на кръвна захар 70 ммол/л, в състояние на тежка диабетна кетоацидоза и хиперосмоларна кома.

Ето защо е важно да се познават симптомите на заболяването при децата и те да не се пренебрегват. За съжаление в над 50 % от случаите диагнозата е закъсняла поради игнориране на симптомите и те постъпват за лечение в състояние на кетоацидоза. Децата не са застраховани от заболяването! Диабетът се среща във всяка една възрастова група – от новородено до юношеската и млада възраст.

Какви са симптомите?

Децата със захарен диабет тип 1 имат силна жажда, пият по няколко литра течности на ден. Вследствие на това често уринират, включително и през нощта. Често при деца с изграден контрол над акта на уриниране започва нощно напикаване.  Третият главен симптом е повишен глад. На фона на този глад обаче те слабеят и се чувстват отпаднали, защото има разграждане на белтъци и масти в организма от липсата на енергия.

Друг симптом на диабет при децата са зрителните смущения, появяват се проблеми от типа на замъглено зрение.

При малко по-големи деца, най-често в предпубертетна и пубертетна възраст, може да има рецидивиращи кожни инфекции в гениталната област, които се характеризират със сърбеж и зачервяване.

При момичетата много често това са вулвовагинити, а при момчетата - баланити.

Критериите за поставяне на диагнозата захарен диабет се базират на измерването на кръвната захар, независимо от наличието или липсата на симптоми на заболяването. Диагнозата бързо се потвърждава чрез установяване на значително повишени стойности на кръвната захар. В случаите, в които има наличие на кетотела /ацетон/ в кръвта и/или урината, лечението трябва да започне спешно. Много често  пациентите, на които са установени високи стойности на КЗ през деня, биват викани на следващия ден, за да им се изследва кръвна захар сутрин на гладно, с цел „потвърждаване” на диагнозата захарен диабет.  Това поведение е неправилно, защото всяко забавяне при това състояние, крие риск от възникване на диабетна кетоацидоза, която е животозастрашаващо състояние.

Когато има съмнение за диабет, пациентът трябва веднага да се изпрати за изследване на т.нар. случайна кръвна захар, т.е. без значение от изминалото време от последното хранене. Това изследване трябва да се извърши в лаборатория, а не с глюкомер. Когато стойността на случайно измерената кръвна захар е ≥ 11,1 милимола на литър, вероятно пациентът има захарен диабет и трябва да се насочи за консултация и допълнителни изследвания към специалист ендокринолог.

Критериите за поставяне на диагнозата захарен диабет са:

1. Симптомите на захарен диабет плюс измерено ниво на КЗ ≥ 11,1 mmol/l независимо по кое време на деня, тоест независимо от изминалото време от последното хранене   

или

2. Измерено ниво  на КЗ ≥ 7,0 mmol/l на гладно, т.е. след изминали минимум 8 часа без прием на храна и напитки, с изключение на вода

или

3. Ниво на КЗ ≥ 11,1 mmol/l на 2-я час след извършването на орален глюкозо- толерантен тест (ОГТТ)

 или

4. Ниво на гликиран хемоглобин /HbA1c/ > 6.5%

При отсъствието на симптоми за захарен диабет или при наличието на един или няколко симптома, откритата случайно повишена кръвна захар, в хода на травма, остра инфекция, сърдечно-съдов инцидент, оперативна или друга стресова ситуация, може да бъде преходна и не трябва да бъде считана за захарен диабет. Състоянието се нарича стрес-хипергликемия.  Наблюдава се при > от 5 % от децата, най-често в хода остро инфекциозно заболяване, травми, повишена температура > 39о С или фебрилни гърчове /гърчове при повишена температура/.

В този случай обаче следващите й стойности няма да бъдат в такива високи граници.  В рамките на няколко часа или за няколко дни те спадат и влизат в границите на нормата. За разлика от стрес-хипергликемията, при захарния диабет има постоянно повишено ниво на кръвната захар.

Всяка година заболеваемостта от ЗД тип 1 нараства с около 3 %, и все по-често във възрастта под 15 години. Очаква се броят на новозаболелите деца в тази група да нараства годишно с около 86 000.

Д-р Георгиева Извършва прегледи в медицински център „Света Анна-2012”,  бул. "Митрополит Методи Кусев" 37, Стара Загора, тел. 0885186260, 042 604 670

Коментари