Публикация

Проф. Йорданка Стоилова с наградата на БСПМ за изключителен принос (ВИДЕО)

Проф. Йорданка Стоилова с наградата на БСПМ за изключителен принос (ВИДЕО)

Инфекциозните заболявания са водеща причина за смъртта на над 50 милиона души в световен мащаб. Обезпокоителен факт е, че след десетилетия на намаляване на смъртността в следствие на инфекциозни заболявания, в последните години се забелязва обратна тенденция. Причината за това е както глобалният ръст на населението, така и миграционните вълни, които увеличават рисковете от възникване на епидемии. В България успоредно с грипа, вирусния хепатит, голям проблем се явяват и нозокомиалните инфекции, свързани с медицинското обслужване. Климатичните промени, появата на непознати досега патогени, повишената преживяемост, болестите на обмяната, както и, не на последно място - биотероризмът, също са аспекти, които не трябва да бъдат подценявани.

Втори конгрес на Сдружението по превантивна медицина
Втори конгрес на Сдружението по Превантивна Медицина

От 9 до 11 ноември 2016г. в гр.Стара Загора се проведе Втори конгрес по превантивна медицина с международно участие.Форумът, организиран от Българското Сдружение по Превантивна Медицина (БСПМ) събра специалисти, за които понятията "профилактика" и "превенция" не са просто думи и празни призиви. Основната тема на конгреса беше "Превантивна дейност в областта на общественото здраве" .Специалисти от България, Македония, Гърция и Русия обсъдиха глобални проблеми, които засягат епидемиологията на инфекциозните болести, имунопрофилактиката и ваксинационните програми и редица други ключови теми. Във фокуса беше и така актуалният въпрос за превенция и контрол на инфекциозните заболявания при бедствия и аварии.

Доц.Андрей ГАлев, председател на БСПМ
Доц.Андрей Галев, председател на БСПМ

Главен организатор на Втория конгрес на БСПМ беше полковник доц.Андрей Галев, председател на УС на БСПМ, който подчерта, че в залата са "Тези, които независимо от епитетите и ситуацията вярват, че през годините прилагането на превантивните мероприятия за ограничаване разпространението на редица заболявания и за утвърждаване на здравословен начин на живот се доказа като много по-ефективен и по-ефикасен метод от лечението на вече възникнало заболяване. Тези, които приемат, че един лев, похарчен за превенция спестява 100 лева за лечение в болнично заведение".

Доц.  Галев връчи наградата на БСПМ за 2016г. на проф. Йорданка Стоилова, ръководител секция Епидемиология, Катедра хигиена, екология и епидемиология към МУ Пловдив (видео). Наградата беше връчена за изключителен принос.

 

Коментари