Публикация

Проф. Йорданка Стоилова с наградата на БСПМ за изключителен принос (ВИДЕО)

Проф. Йорданка Стоилова с наградата на БСПМ за изключителен принос (ВИДЕО)

Председателят на Българското сдружение по Превантивна Медицина доц. Андрей Галев връчи наградата на БСПМ за 2016г. на ръководителя на секция Епидемиология, Катедра хигиена, екология и епидемиология МУ Пловдив. Наградата беше връчена на Втория конгрес на сдружението


Инфекциозните заболявания са водеща причина за смъртта на над 50 милиона души в световен мащаб. Обезпокоителен факт е, че след десетилетия на намаляване на смъртността в следствие на инфекциозни заболявания, в последните години се забелязва обратна тенденция. Причината за това е както глобалният ръст на населението, така и миграционните вълни, които увеличават рисковете от възникване на епидемии. В България успоредно с грипа, вирусния хепатит, голям проблем се явяват и нозокомиалните инфекции, свързани с медицинското обслужване. Климатичните промени, появата на непознати досега патогени, повишената преживяемост, болестите на обмяната, както и, не на последно място - биотероризмът, също са аспекти, които не трябва да бъдат подценявани.

Втори конгрес на Сдружението по превантивна медицина
Втори конгрес на Сдружението по Превантивна Медицина

От 9 до 11 ноември 2016г. в гр.Стара Загора се проведе Втори конгрес по превантивна медицина с международно участие.Форумът, организиран от Българското Сдружение по Превантивна Медицина (БСПМ) събра специалисти, за които понятията "профилактика" и "превенция" не са просто думи и празни призиви. Основната тема на конгреса беше "Превантивна дейност в областта на общественото здраве" .Специалисти от България, Македония, Гърция и Русия обсъдиха глобални проблеми, които засягат епидемиологията на инфекциозните болести, имунопрофилактиката и ваксинационните програми и редица други ключови теми. Във фокуса беше и така актуалният въпрос за превенция и контрол на инфекциозните заболявания при бедствия и аварии.

Доц.Андрей ГАлев, председател на БСПМ
Доц.Андрей Галев, председател на БСПМ

Главен организатор на Втория конгрес на БСПМ беше полковник доц.Андрей Галев, председател на УС на БСПМ, който подчерта, че в залата са "Тези, които независимо от епитетите и ситуацията вярват, че през годините прилагането на превантивните мероприятия за ограничаване разпространението на редица заболявания и за утвърждаване на здравословен начин на живот се доказа като много по-ефективен и по-ефикасен метод от лечението на вече възникнало заболяване. Тези, които приемат, че един лев, похарчен за превенция спестява 100 лева за лечение в болнично заведение".

Доц.  Галев връчи наградата на БСПМ за 2016г. на проф. Йорданка Стоилова, ръководител секция Епидемиология, Катедра хигиена, екология и епидемиология към МУ Пловдив (видео). Наградата беше връчена за изключителен принос.

 

Коментари