Публикация

Болница „Рокфелер“ в Петрич затваря врати заради огромни дългове

Дружеството дължи на НАП 1,5 млн. лв., а на доставчици - 1,8 млн.лв.


Петричката многопрофилна болница „Рокфелер” ЕООД ще прекрати съществуването си заради натрупани огромни дългове. Само към НАП дружеството дължи 1,5 млн. лв., а задълженията към доставчици са за над 1,8 млн.лв., съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

По предложение на кмета на Петрич Димитър Бръчков Общинският съвет е приел решение за сливане на лечебното заведение с МБАЛ „Св. Врач“ в Сандански. От своя страна Общинският съвет на Сандански е одобрил тази промяна.

След сливането болница „Рокфелер“ ще престане да съществува, а в Петрич ще има втори адрес на МБАЛ „Св. Врач“, в която трябва да бъдат преназначени лекарите и медицинските сестри.  

От решенията на общинските съвети не става ясно какво ще стане с натрупаните дългове. Едната възможност е те да бъдат приети от болница „Св. Врач“, което ще застраши и нейното съществуване, въпреки че ще остане единствена в региона.

Другата възможност е МБАЛ „Рокфелер“ да бъде обявена в ликвидация. В този случай всички материални и нематериални активи трябва да бъдат продадени и с получените средства да се покрият задълженията към НАП, доставчици и служители. Собственият капитал на дружеството е едва 1,2 млн. лв., така че е много вероятно след ликвидацията да останат задължения за собственика – община Петрич.

Който и вариант да се избере, най-вероятно е в Петрич да остане извънболнична структура, а болничното лечение на петричани да се осъществява в Сандански, отбелязва още ЦЗПЗ.    
Болницата в Петрич е открита през 1929 г. Името Рокфелер е избрано, като благодарност към фондация „Рокфелер“, с чиито пари е подпомогнато не само изграждането на лечебното завведение, но и борбата с маларията в региона в началото на 20-и век. 

Болницата разполага в момента със 163 легла, разпределени в 9 отделения. Има и диагностични отделения без легла. В лечебното заведение работят 46 лекари, 125 медицински сестри и акушерки, както и 63 души обслужващ персонал. 

Многопрофилната болница обслужва 57 населени места (около 63 500 жители).

" }-->

Коментари

Татяна Вълкова
15 ное 2016 11:46

наистина ли има такава болница, Рокфелер???