Публикация

Отзвук от XXV Национална конференция по неврохирургия (ВИДЕО)

Отзвук от XXV Национална конференция по неврохирургия (ВИДЕО)

Докато през миналия век целта е била удължаване на живота на болните, днес вече основната задача е съхраняване и подобряване на качеството на живот след съответната интервенция


Неврохирургията в България е в крак със световните стандарти, но все още изостава в областа на технологичните постижения, които са трудно достъпни дори и на Запад. Това заяви доц. Венелин Герганов от International neuroscience institute в Хановер, Германия. Той бе един от лекторите на ХХV Национална конференция по неврохирургия с международно участие, която се проведе във Велинград от 28 до 30 октомври 2016 г. 

"Темата на форума "Минимално-инванзивна и функционално-съхраняваща неврохирургия", отразява смяната на парадигмата в специалността като цяло. Докато през миналия век основната цел бе удължаване на живота на болните, днес вече говорим за съхраняване и подобряване на качеството на живот след съответната интервенция", коментира доц. Герганов. Според специалиста следваща стъпка е ресторативната неврохирургия - възстановяване на основни функции. Засега най-успешни са методите за възстановяване на слуха. Вече има имплантати, които дори при разрушен слухов нерв, предават слуховите импулси по-високо по веригата.  

"През последните години тенденцията е към прилагане на минималноинвазивни подходи в неврохирургията", припомня д-р Николай Велинов, началник на Отделение по съдова неврохирургия в УМБАЛСМ "Пирогов". По думите му те са по-щадящи за пациентите, намаляват болничния престой и водят до по-малко усложнения. Дават добри резултати в гръбначната и мозъчната неврохирургия. 

 

" }-->

Коментари