Отзвук от XXV Национална конференция по неврохирургия (ВИДЕО)
Отзвук от XXV Национална конференция по неврохирургия (ВИДЕО)
Отзвук от XXV Национална конференция по неврохирургия (ВИДЕО)
Клиника Неврохирургия
Клиника Неврохирургия
Лечебно заведение
Отзвук от XXV Национална конференция по неврохирургия (ВИДЕО)

Отзвук от XXV Национална конференция по неврохирургия (ВИДЕО)

Докато през миналия век целта е била удължаване на живота на болните, днес вече основната задача е съхраняване и подобряване на качеството на живот след съответната интервенция

Неврохирургията в България е в крак със световните стандарти, но все още изостава в областа на технологичните постижения, които са трудно достъпни дори и на Запад. Това заяви доц. Венелин Герганов от International neuroscience institute в Хановер, Германия. Той бе един от лекторите на ХХV Национална конференция по неврохирургия с международно участие, която се проведе във Велинград от 28 до 30 октомври 2016 г. 

"Темата на форума "Минимално-инванзивна и функционално-съхраняваща неврохирургия", отразява смяната на парадигмата в специалността като цяло. Докато през миналия век основната цел бе удължаване на живота на болните, днес вече говорим за съхраняване и подобряване на качеството на живот след съответната интервенция", коментира доц. Герганов. Според специалиста следваща стъпка е ресторативната неврохирургия - възстановяване на основни функции. Засега най-успешни са методите за възстановяване на слуха. Вече има имплантати, които дори при разрушен слухов нерв, предават слуховите импулси по-високо по веригата.  

"През последните години тенденцията е към прилагане на минималноинвазивни подходи в неврохирургията", припомня д-р Николай Велинов, началник на Отделение по съдова неврохирургия в УМБАЛСМ "Пирогов". По думите му те са по-щадящи за пациентите, намаляват болничния престой и водят до по-малко усложнения. Дават добри резултати в гръбначната и мозъчната неврохирургия. 

 

Мнения