Публикация

ВАС окончателно отмени критериите за жизнеспособност, част от АГ стандарта

Текстът беше обжалван от фондацията „Макове за Мери“


Върховният административен съд (ВАС) отмени окончателно част от медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“, която определя критериите за жизнеспособност на новородените.

Според текста родените под 800 грама бебета и на възраст под 26-а гестационна седмица се смятаха за аборт.

Със залагането на това изискване бяха завишени критериите за жизнеспособност на плода, която се явява разликата между аборт и раждане. Ако плодът с посочените по-горе данни е роден жив, той трябва да е живял поне три денонощия, за да се определи като потенциално жизнеспособен.

Досегашните критерии бяха пречка срещу това плодът да добие правосубектност, а оттам и родителите да получат тялото на детето си и да го погребат. 

Според предишните критерии, за да се смята един плод за живороден, той трябваше да тежи 600 грама и да е на възраст от поне 22 гестационни седмици. 

Текстът беше обжалван от фондацията „Макове за Мери“, която от години се бори за правата на родителите. Според съда липсват конкретно отразени причини, наложили завишаването на стандартите за „потенциална жизнеспособност“ на плода.

Министерството на здравеопазването е осъдено да заплати и разходите по делото, което фондацията водеше.

Пълният текст на решението може да бъде видян тук.

Коментари