Публикация

БЛС иска повече информация от НЗОК за болничното финансиране


Българският лекарски съюз ще настоява да се срещне с управителния съвет на здравната каса до 10 февруари, за да бъде изяснена методика, по която се определят делегираните бюджети на болниците за 2010 г., както и да се даде повече информация за индивидуалните типови договори на лечебните заведения и условията за тяхното изпълнение.

Дотогава БЛС призовава НЗОК да прекрати всички едностранни действия и разпореждания към изпълнителите на медицинска помощ.

Решението да се отправи покана към касата е взето на заседане на управителния съвет на съсловната организация, проведено на 6 февруари.

Лекарският съюз иска реформата в здравния сектор да се провежда при ясни критерии, точни правила, при напълно изработени и приети нормативни документи и гарантирано финансиране.

Съсловната организация предлага на Министерството на здравеопазването да изготви и публикува наредба с еднократно действие, даваща възможност на лекарите с придобита специалност по вътрешни болести и работили последните четири години в профилирано отделение, да се явят на изпит за придобиване на същата тясна профилна специалност.

По време на заседанието е решено и да проведе национална среща с представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Комисията по здравеопазване и представители на общинските власти за обсъждане на хода на реформата в болниците и перспективите за развитието им във всеки един регион на страната.

Ръководството на лекарския заявява пред здравното министерство готовност и желание за участие чрез свои експерти в ефективния контрол на лечебната дейност.

Предвижда се да се изготви писмо до Министерството на финансите за незабавно включване на експерти на съсловната организация в състава на комисията по остойностяване на медицинските дейности.

 

" }-->

Коментари