Публикация

Кое създава аутизма

Кое създава аутизма

Теориите за етиологията на аутизма са разнообразни, като някои от тях са подкрепени със съществени находки


Каква е причината за аутизма? Това е първият въпрос, който всеки си задава при срещата с това състояние.  Историята на психиатрията и в частност - оскъдната история на детската психиатрия датират съществуването на явлението доста преди датата, обявена като начална на откриването му. Още в края на 18 век, в дом за психичноболни в Лондон, фармацевтът на Bethlem Hospital описва  случай на 5 годишно момче, което отказва контакт с други деца и задълбочено играе със своите войничета. Този случай към днешна дата категорично препраща за състояние аутизъм.

Теориите за етиологията на аутизма са разнообразни, като някои от тях са подкрепени със съществени находки. Най-разпространеното схващане е, че аутизмът е с генетичен произход - т.е. причината за аутизма е генетична. Всъщност точният механизъм на увреждане на гените е неизяснен.

каква е причината за аутизмаХипотези за развитието на аутизъм

Едно от обясненията, давани за възникване на състоянието са аномалии в пре- и пери-наталното развитие на детето, като недостиг на кислород по време на раждането. Но всъщност липсата на достатъчно кислород е по-скоро следствие от генетичните аномалии на аутистичните деца, а не причина за развитието на аутизъм.

Днес за пионери в областта на аутизмасе сочат доктор Лео Канър и Ханс Аспергер и двамата работили в 40-те години на 20 век, напълно независимо един от друг. Лео Канер описва симптомите такива, каквито ги познаваме ние днес – децата проявяват увредени социални взаимодействия, липса на въображение в игрите и проблеми с вербалната комуникация. Въпреки че Канър  дефинира аутизма като генетично обусловен, основните схващания за причините на разстройството в следващите десетилетия се концентрират около психоаналитични концепции, че аутизмът се причинява от амбивалентно – обгрижващо на повърхността, но в същността си студено – отношение на майката към детето. В подкрепа на тази хипотеза не са събрани емпирични доказателства, а опитите да се лекуват децата с повече ласки и внимание или дори да се отделят от родителите не водят до положителен ефект.

Катрин Райд, биохимик  от Сан Франциско лансира хипотезата, че  някои от нарушенията на развитието на нервната система, като аутизма потенциално може да бъдат свързани с дисбаланса на употребата на натриев глутамат. Изводите са направени въз основа на невробиологични изследвания и емперични проучвания.

Коментари