Публикация

Единадесети национален конгрес по назокомиални инфекции  и семинар  на БУЛНОЗО Академия  бяха открити в УМБАЛ "Св. Анна"- София АД

Поздравителен адрес към участницiте в конгреса изпратиха от Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз и Пациентски организации.


Единадесети национален конгрес по назокомиални инфекции  и Четвъртият национален семинар  на БУЛНОЗО Академия  „Превенция и контрол на вътреболничните инфекции-елемент на качествени и безопасни  медицински грижи”, бяха открити по традиция в конферентния център на УМБАЛ „Св. Анна“ – София .

Гостите и участниците в семинара бяха приветствани от медицинския директор на болницата д-р Николай Добрев ,  доц. д-р Нина Гачева - Почетен председател на БАПКНИ* БУЛНОЗО, доц. д-р Росица Вачева - Председател на УС на БУЛНОЗО,  Проф. д-р Тодор Кантарджиев - директор на Националния център по заразни и паразитни заболявания и национален консултант по микробиология и др. Поздравителен адрес към участниците в конгреса изпратиха от Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз и Пациентски организации.

В програмата днес са предвидени редица пленарни доклади по теми като „Дейност в подкрепа на идеите за безопасност на пациента“, „Доказателствената медицина – основа на съвременните стандарти в клиничната практика“ и др.

По време на първата сесия на семинара  се проведе и симпозиум „Бънделите (пакетни мерки): Иновативан стратегия за медицински грижи.“

Следват втора сесия със симпозиум на тема“Защита на персoнала и пациентите, чрез имуно-профилактика“ и трета сесия със симпозиум на тема „Резистентността към антимикробни средства –съвремнна заплаха за ощественото здраве“

 

 

*Българската Асоциация по превенция и контрол назокомиалните (вътреболнични) инфекции

Коментари