Публикация

БЛС: Правата на патолога на КОЦ-Пловдив са отнети незаконно

Организацията иска незабавно оттегляне на заповедта на министъра


Българският лекарски съюз настоя да бъде оттеглена заповедта на здравния министър д-р Петър Москов, с която бяха отнети лекарските права за срок от две години на д-р Петко Маслев, патолог в Комплексния онкологичен център в Пловдив.

Скандалът в онкологичния център избухна след репортаж на „Господари на ефира“ по Нова телевизия, в който пациенти твърдят, че в болницата са извършени ненужни от медицинска гледна точна операции заради сгрешени диагнози. По случая се сезира районната прокуратура в Пловдив. Със заповед на министъра на агенция „Медицински одит“ беше възложено да извърши проверка в лечебното заведение. 

В становище състовната организация изтъква, че самата заповед е издадена в нарушение на някои закони. Тя не е съобразена „нито с процедурата по извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински одит”, нито с императивните постулати на административно-санкционното производство, съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

Без да е налице нито едно влязло в сила наказание за виновно извършено нарушение от страна на д-р Маслев, същият е санкциониран за повторност. Това е сторено в противовес на конкретната дефиниция на понятието повторност от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, според която „повторно е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид”. Оказва се, че е наложена най-тежката принудителна мярка, отнето е конституционното право на труд, на упражняване на професия, на едно лице, чието предполагаемо деяние не е установено по предвидения ред”, отбелязва лекарският съюз.

Освен това, подчертава БЛС, д-р Маслев е бил лишен от право си на защита. Съсловната организация припомня, че за подобни нарушения България е осъждана многократно от Европейския съд по правата на човека. Ето защо призовава за незабавно оттегляне на заповедта и стриктно спазване на административно-наказателната процедура.

Преди дни доц. Златица Петрова, директор на ИАМО, каза пред Credoweb, че проверката на лечението на осем души е показала системна грешка от страна на патолога. По думите й три, а в някои случаи и четири ревизии на други патолози, са установили, че има несъответствие между предоперативните и интраоперативните резултати и окончателните хистопатологични резултати.

„Въпреки, че резултатите показват доброкачествени тумори, всички пациенти са диспансеризирани с всички последици от това – процедури, изследвания, психосоциални неблагополучия. Оперативните интервенции са в по-голям обем, отколкото би следвало да бъдат при такава диагноза“, коментира доц. Петрова.

 

Цялото становище на БЛС може да се види в прикачения файл.

Прикачени файлове

4a0625b53efa6fac220bf57a6986db91.doc

Коментари