Публикация

Медицински изделия - промени в регулаторната рамка и ОЗТ при изготвянето на оценъчните доклади и реимбурсирането на лекарствените продукти са темите в Курс по Лекарствени Регулации на 25.11.2016

Медицински изделия - промени в регулаторната рамка и ОЗТ при изготвянето на оценъчните доклади и реимбурсирането на лекарствените продукти са темите в  Курс по Лекарствени Регулации на 25.11.2016

На 25 ноември 2016 , от 9:00 ч., започва четвъртият модул от Курс по Лекарствени Регулации 2016 на Българска Асоциация за Лекарствена Информация. Събитието ще се проведе в хотел Форум. Лектори ще бъдат утвърдени имена от фармацевтичната индустрията у нас.


На 25 ноември 2016 г., Българска Асоциация за Лекарствена Информация ще проведе четвърти модул от Курс по Лекарствени Регулации 2016. Темата на семинара е "Медицински изделия - промени в регулаторната рамка. ОЗТ при изготвянето на оценъчните доклади и реимбурсирането на лекарствените продукти - I част". Детайлна програма на събитието е публикувана на www.badibg.org. Актуална информация може да бъде открита и във Facebook страницата на БАЛИ.

До момента, асоциацията проведе три модула от тазгодишния си Курс по Лекарствени Регулации. В семинарите бяха обсъждани темите: Регулаторна рамка на генеричните и биологични лекарствени продукти – биоподобни, алергени и ваксини; Лекарствена безопасност- актуална регулаторна рамка - първа и втора част. Подробна информация за събитията и снимки, са публикувани в сайта на БАЛИ.

Членовете на БАЛИ имат достъп до затворената част от сайта на асоциацията, където са публикувани всички презентации на лекторите до момента и имената на отличниците в тестовете, които попълват всички участници, по време на събитията.

Курс по Лекарствени Регулации 2016 ще приключи с пети модул - ОЗТ при изготвянето на оценъчните доклади  и реимбурсирането на лекарствените продукти – методология  - II част.

Все още има ограничен брой единични места за участие в семинарите на 25 ноември и 2 декември 2016 г. За регистрация, попълнете формата на www.badibg.org.

 

 

 

Коментари