Публикация

В ШУМЕН СЕ ПРОВЕДЕ XII-ИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СРЕЩАТА МИНА ПОД НАДСЛОВ "НЕПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ - УСЛОВИЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ"


На 11 и 12 ноември 2016 г. в град Шумен в едноименния хотел на града се проведе XII-ият Национален форум на специалистите по здравни грижи, който мина под надслов "Непрекъснати здравни грижи - условие за високо качество на живот" и под патронажа на председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева и почетния председател на БАПЗГ проф. Станка Маркова. Организатори на събитието бяха Районната колегия на БАПЗГ в Шумен и Филиал Шумен на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Участие взеха 240 специалисти по здравни грижи от цялата страна. Сред официалните гости бяха зам.-кметът по социална политика и здравеопазване на община Шумен д-р Светлана Маркова, зам.- областният управител Петко Шаренков, изпълнителният директор на МБАЛ - Шумен д-р Атанас Атанасов, председателят на БАПЗГ Милка Василева,  председателят на Националния съвет по качество (НСК) на БАПЗГ Петя Недкова, главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева и др.

Председателят на БАПЗГ Милка Василева приветства участниците  и изтъкна, че подобни срещи са изключително важни за обмяната на знания и практически опит в контекста на непрекъснатото професионално обучение, което е залегнало  в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.

Областният управител по здравеопазване Петко Шаренков информира, че е изготвена стратегия за развитието на здравеопазването в област Шумен, която предстои да бъде приета от Областния съвет по здравеопазване. Изпълнителният директор на МБАЛ - Шумен д-р Атанас Атанасов алармира за кризисна ситуация по отношение на недостига на медицински сестри в България. Той отбеляза, че в родните медицински стандарти е залегнало съотношението между медицинските сестри и лекарите да бъде поне 2:1, но поради намаляващия брой сестринското съсловие това съотношение е почти 1:1. "В България към този момент работят 27 400 лекари и 29 700 медицински сестри", позова се на статистиката д-р Атанасов. Според него негативната тендецния може да се преодолее единствено ако се коригират месечните заплати на медицинските сестри, така че да станат съотносими с тези на техните колежки от другите европейски страни.

Директорът на Филиал Шумен на МУ- Варна проф. Соня Тончева, д.м., изнесе доклад на тема "Приносът на медицинската сестра и акушерката за осигуряване на непрекъснати грижи в извънболничната помощ". В него тя изтъкна назрялата необходимост от осигуряване на интегрирани медико-социални грижи, които трябва да имат непрекъснат характер.

"През последните десетилетия се забелязва удължаване на продължителността на живота и това налага да се помисли за осигуряване на дългосрочни здравни грижи извън здравните заведения" , отбеляза проф. Тончева. Според нея медицинските сестри имат компетенци да извършват самостоятелно ваксинации, да осъществяват профилактични прегледи, рехабилитация и др. дейности. Проф. Тончева посочи, че интегрирани медико-социални  грижи  вече успешно се прилагат в Белгия, Германия, Испания, Финландия, Полша и други европейски страни.  В доклада си тя представи три иновативни модела, които биха могли да се приложат у нас. Те ще дадат възможност за самостоятелна работа на специалисти по здравни грижи.

Първият иновативен модел е Сестринска служба, подчинена на МБАЛ. Здравните специалисти в нея ще обслужват пациенти с тежка патология в три направления: "Хирургия" , "Рехабилитация" и  "Терапия". Работещите в Сестринската служба ще поддържат връзка с личните лекари на пациентите, с Бърза помощ и др. "Наличието на подобна служба би вдигнало рейтинга на съответната болница", убедена е проф. Тончева.

Вторият иновативен модел, който тя представи бе Акушерски център за социално консултиране, който е подчинен на общината. В него акушерки, медицински сестри, психолози, социални работници и специалисти по право ще помагат на млади момичета и жени от маргинални групи да водят безопасен секс и пълноценно майчинство. Третият иновативен модел, който би могъл да се реализира в България според проф. Тончева, е разкриването на Общинска сестринска служба. Работещите в нея медицински сестри ще извършват здравни дейности на място и по домовете. Биха могли да бъдат привлечени и доброволци. "Общините във Франция финансират такива сестрински служби и те дават своите добри резултати", изтъкна специалистката. "За да се случи това и у нас е необходима супервизия, чрез която да се уточнят всички елементи от "пъзела".  И трите вида служби  могат да бъдат ръководени от  медицинска сестра или акушерка с магистърско образование", изтъкна проф. Тончева.

През втория ден на форума бяха направени 33 презентации по различни теми, групирани в три секции: "Специализирани здравни грижи", "Училищно и детско здравеопазване" и "Вария".

По време на почивките участниците във форума успяха да се запознаят с богатата Постерна сесия, в която бяха представени 15 теми. На специални щандове производители на медицински продукти и консумативи демонстрираха част от продукцията си. 

 

" }-->

Коментари