Публикация

Хомосексуалната самоидентификация повишава риска от самоубийство при подрастващите


За психиатрите не е новост, че хомо- и бисексуалните младежи имат повишен риск от психични проблеми, включително и мисли  или дори опити за самоубийство.

Университетски учени от Монреал обаче установиха, че вътрешното усещане за „различност” е фактор с по-голяма тежест за развитие на психично заболяване, отколкото самото сексуално поведение.

Според проучването, публикувано в Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,  голяма част от хората, които имат сексуален контакт или чувстват влечение към същия пол, не се самоопределат като хомосексуални, а като хетеросексуални.

Изследователите посочват, че сексуалната ориентация има три различни компонента – идентичност /която зависи от средата/, привличане /фантазии/ и поведение. Предишни изследвания не са се фокусирали върху това кой от изброените компоненти може да е обяснението за повишения риск от психически болести и самоубийства при хомо- и бисексуалните в млада възраст.

Изводът на медиците е, че при оценката на риска трябва да се имат предвид не само отделните индивиди и тяхната сексуалност, а и средата и начинът, по който самите те се чувстват в нея.

" }-->

Коментари