Публикация

УМБАЛ "ПЪЛМЕД" С ЦЕНТЪР ПО АЛЕРГОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ

Център по алергология и дерматовенерология работи на територията на модерната пловдивска университетска болница "Пълмед"


Той се състои от кабинети в ДКЦ "Пълмед" и лаборатория, която се оглавява от известният пловдивски дерматовенеролог и алерголог доц. Румяна Янкова. В него се извършват не само консултации, но и разнообразни изследвания тестуване с алергени за дихателна, хранителна и други видове алергии, медикаменти, включително така необходимите тестове за упойки за пациенти преди операции.


"Предоперативно обслужване се осъществява не само за лежащо болните от болница "Пълмед", но и за всяка друга болница, отделение, ДКЦ и медицинско заведение и пациент, които желаят да го извършат при нас. И не само тестуване, разбира се, а много по-важните консултации за предшестващо и съпътстващо защитно лечение, с оглед избягване на сериозни и животоопасни реакции", казва доц.Янкова.

Тя коментира, че в практиката си е имала десетки случаи на хора с предходни тежки алергични проблеми, включително с анафилактични шокове, които посредством адекватно пред- и следоперативно поведение излизат нормално както от периода на анестезия, така и като цяло от всяка хирургична, гастроскопска или друга инвазивна интервенция, изискваща въвеждане на упойка.


В модерния център традиционното епикутанно (пач тест) тестуване се извършва с най-новите, непрекъснато обновяващи се и окомплектовани европейски серии, авторизирани от Международната изследователска група по контактен дерматит.

Коментари