Публикация

Модерни политики и протоколи при реализиране на неблагоприятни събития в лечебни заведения

Модерните политики и протоколи, които болниците в САЩ и Европа прилагат, за да подобрят нивото на пациетската безопасност. Доклад, представен на 21.10.2016г. по време на Четвъртата конференция по биоетика и биоправо, София.


Докладът можете да прочетете тук. 

Коментари

Мария Шаркова
23 ное 2016 11:21

Здравейте, ако има конкретно физическо лице, което е причинило вреди на пациента, има ред, по който на същото може да се търси отговорност (гражданска или наказателна). Едното не ограничава другото. Идеята на това, което съм написала е, че при наличие на грешка в системата, дори да накажем конкретно лице, тази грешка няма да бъде остранена. Това налага въвеждане на нови подходи за анализ, защото простото наказване на някой, няма да реши системните проблеми (дупките в резените швейцарско сирене, за които съм писала).

Според мен замяната на "лекарска" с "медицинска" грешка измества фокуса на причинителя. Не съм правист, но изчетох внимателно приложения документ и ми направи впечатление, че той някак си цели да измести "виновността" от личното към общото. Не е ли по-справедливо ако бъдат дефинирани в конкретиката причинителите?