Публикация

Ректорът на МУ-Варна обявява конкурс за „Концепция за развитие на първата в страната университетска аптека“

Ректорът на МУ-Варна обявява конкурс за „Концепция за развитие на първата в страната университетска аптека“

Аптеката е открита на 7 октомври 2016 г. в рамките на честванията на 55-годишнината от създаването на Медицински университет– Варна и се намира в сградата на Факултета по фармация


Ректорът на МУ-Варна обявява конкурс за „Концепция за развитие на първата в страната университетска аптека“

​Ректорът на Mедицински университет – Варна, проф. д-р Красимир Иванов обявява конкурс за „Концепция за развитие на първата в страната университетска аптека".

Аптеката е открита на 7 октомври 2016 г. в рамките на честванията на 55-годишнината от създаването на Медицински университет– Варна и се намира в сградата на Факултета по фармация.

В конкурса могат да участват всички студенти на Медицински Университет – Варна индивидуално или в екип. Концепцията трябва да представя цялостна визия за развитие на аптеката, основана на задълбочен пазарен анализ и да включва  маркетингова стратегия (пазарна стратегия, ценова политика, промоция) и конкретни насоки за организационно и бизнес развитие. Насърчават се екипната работа и иновативните решения.

Представените концепции ще бъдат оценени от комисия. Класираните на първо, второ и трето място ще получат парични награди от Ректора на МУ-Варна.

Срокът за подаване на Концепцията за развитие е 10:00 часа на 19.12.2016 г. в Канцеларията на катедрата по икономика и управление на здравеопазването, сграда на РЗИ – Варна, ул. „Брегалница" 3, ет. 7, стая 715 на електронен и хартиен носител.

Класирането ще бъде обявено на 23.12.2016 г. на сайта на МУ-Варна.

За допълнителна информация и справки за аптеката:

Tел. 052 677 169  

E-mail: mariarohova@abv.bg (Доц. Мария Рохова)

E-mail: ant_dimova@abv.bg (Доц. Антония Димова)

 

Коментари