Публикация

Пациентите ще доплащат за датския инсулин


Пациентите ще доплащат за лечението си с инсулин на „Ново Нордиск”, съобщи Националната здравноосигурителна каса.

НЗОК ще продължава да плаща за трите човешки инсулина на датската фармацевтична компания само по определената в позитивния списък стойност.

Така на диабетно болните ще се наложи да поемат разликата (около 4,80 лв. за опаковка) между регистрираната им цена и референтната стойност за групата, поемана от здравната каса.

Досега фирмата доплащаше инсулина под формата на дарение.

Промяната ще засегне около 50 хил. души.

Заместник-директорът на здравната каса д-р Албена Златарева каза, че 25 на сто от всички разходи на НЗОК за лекарства са за инсулин.

Тя съобщи още, че има тенденция за нарастване на разходите на НЗОК за медикаменти - например за януари преразходът е 7 млн. лева.

„Ако не приложим контрол, това ще доведе до изразходване на парите за всички здравноосигурени лица”, посочи д-р Златарева.

" }-->

Коментари