Публикация

Медицински представител – гр. София

За длъжността се изисква кандидатите да са с висше образование в областта на медицината, фармацията и биотехнологиите
 

Описание и изисквания

Описание на длъжността: Като медицински представител в Алвоген Фарма България ЕООД за София, Вие ще отговаряте за:

-    Установяване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с лекари специалисти, фармацевти и/или други ключови клиенти; 

-    Промотиране на продуктите на компанията, чрез ежедневна работа с медицинските специалисти от Вашия регион, организиране на срещи, презентации и кръгли маси, както и при участието й в специализирани мероприятия - конференции, конгреси, симпозиуми;

-    Контролиране и осигуряване на наличностите на продуктите в аптеките и складовете на дистрибуторите в региона;

-    Проучване и развитие на пазара на медикаментите на компанията и мониторинг на конкурентните компании и продукти в региона;

-    Изготвяне, поддържане и актуализиране на клиентската база данни;

Изисквания към кандидатите:

-    Организирана, динамична и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати;

-    Висше образование в областта на медицината, фармацията и биотехнологиите;

-    Предишен опит на подобна позиция е предимство;

-    Отлични презентационни и комуникационни умения;

-    Умения за изграждане и изпълнение на успешни стратегии за действие;

-    Добро ниво на владеене на английски език;

-    Валидно свидетелство за управление на МПС;

-    Много добри компютърни умения;

Какво предлагаме:

-    Динамична и предизвикателна работа в бързо равиваща се компания с високо професионално обкръжение;

-    Трудов договор;

-    Адекватно възнаграждение;

-    Бонификационна схема на база постигнати добри резултати;

-    Възможности за бъдещо развитие;

-    Служебен автомобил.

Месторабота: София / България

Коментари