Публикация

НЗОК уточнява детайли по заплащането на договорните партньори


Всяка реално извършена дейност от лечебните заведения ще бъде заплатена. Това e записано в индивидуалните договори между изпълнителите на медицинска помощ и НЗОК. Заплащането ще става след извършване на проверки, за да се избегнат фиктивно отчетени  дейности, съобщава здравната каса.

На този етап на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ са разпределени по-малко от досегашния брой направления за специализирани медицински дейности и стойности на медико-диагностични дейности (СМД и МДД).

Причината е, че още не е приключил процесът по подписване на договори за работа с касата през 2010 г. Това не бива да бъде повод за притеснение, защото пълният им обем е подаден към районните здравноосигурителни каси, заделен е като резерв и ще бъде регулиран в процеса на работа.

При постъпили мотивирани искания от страна на договорни партньори за получаване на допълнителен брой направления за СМД и МДД по повод остри състояния районните каси следва да предприемат действия за отпускането на такива, съобразно заделения си резерв и определените месечни бюджети.

Националната здравноосигурителна каса напомня, че всеки изпълнител на извънболнична помощ има право да надвишава с 10 % подадените му за тримесечие брой направления за специализирани медицински дейности и стойности на медико-диагностични дейности.

Остава и възможността те да бъдат надвишавани с още 15%, като в този случай трябва да бъдат компенсирани от следващо тримесечие.

Коментари