Публикация

Месец на семейството- безплатни лекции

Месец на семейството- безплатни лекции

Център за психологическа консултация "Феникс" съвместно с здравен център "Борд" организират безплатно обучение за родители.


На 29.11.2016г. от 14:00ч. до 16:00ч.  може да присъствате на обучение на тема: "Когато децата ни управляват". Лекциите са свързани с:

  • как да отделим детето от проблема
  • изграждане на връзка с детето и адекватнии модели на възпитание
  • примерна програма за избягване на конфликтни ситуации и управление на реалността

Телефон за предврително записване: 032/63 71 63

Коментари