Публикация

Българско дружество по нефрология - програма за 2017

Годишната програма за активностите на Българското дружество по нефрология за 2017 г.


1. Отбелязване на Световния бъбречен ден - WKD 9 март 2017 г. , с фокус върху бъбречните заболявания и затлъстяването.

2. „Училище по нефрология” - 5 - 7 май 2017 г., хотел"Санкт Петербург", Пловдив

3. Национална конференция по нефрология - 28 септември - 01 октомври 2017 г., хотел "Мажестик", Слънчев бряг.

4. Провеждане на локални конференции на теми: ХБЗ и захарен диабет; Редки болести в нефрологията; ХБЗ и артериална хипертония; бъбречна трансплантация, ХБЗ - лечение и др., под егидата на Българското дружество по нефрология.

Коментари