Публикация

Още средства в борбата срещу туберкулозата


Народното събрание ратифицира споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването.

Програмата, която има 5-годишен период на действие (от 2010 г. до 2014 г.), е на обща  стойност от близо 9,5 млн. евро.

Предвидените средства в подписаното споразумение за първите две години от нейното изпълнение възлизат над 3,2 млн. евро.

Основната цел е понижаване на заболеваемостта от туберкулоза в страната до 27 на 100 хил. души (в момента тя е от 38 на 100 хил. души). Предвижда се това да бъде постигнато чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване на контрола както на обикновената, така и на мултирезистентната туберкулоза.

Основните  групи, които ще бъдат обхванати, са лишените от свобода, ромите,  употребяващите наркотици инжекционно, алкохолно зависимите, бежанците, деца на улицата, медицинският персонал, както и имигрантите и младежите в риск, живеещи в специализирани институции.

 

Коментари