Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2016 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2016 г.

.


СЪДЪРЖАНИЕ

Дискусионен клуб

Здравната политика - координирана мултисекторна политика. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

Актуално интервю

Финансовата стабилност в сектора -  основа за предстоящите реформи.

Д-р Даниела Дариткова, Председател на Комисия по здравеопазване при 43-то Народно събрание

Собствени проучвания и анализи

  1. Двукомпонентен модел за оценка на финансов риск при управление на клинико-лабораторни разходи в спешно отделение. Н. Хубанов, М. Николова
  2. Психосоматични разстройства сред бременни жени. Л. Перусанова – Павлова

Научни обзори, съобщения, реферати

  1. Същност, видове и предизвикателства пред е-визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг. С. Балкански, Н. Кръстева, И. Гетов
  2. Бърнаут сред психиатрични медицински сестри. М. Самунева

Нови книги

„Здраве на населението в света”

Новини и събития

Клипинг

Научен форум: Оценка на здравни технологии

Предстоящи европейски научни конференции на здравна тематика през 2016 г.

70-годишен юбилей на в. Форум Медикус

В близък план

Доц. Асена Стоименова, дф – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата

Коментари