Публикация

МЗ увеличава парите за спешната помощ и за профилактиката на заразните болести

Ведомството с преразпределение на средствата в бюджета си


Министерството на здравеопазването планира преразпределение на средствата си. Предвижда се намаляване на разходите в психиатричната помощ и за медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчиното и детското здравеопазване. Увеличават се обаче парите за спешна помощ, за профилактика и надзор на заразните болести, както и за контрол на медицинските дейности, здравната информация и електронното здравеопазване.

Това става ясно от проект за постановление, качен на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Ведомството смята да намали утвърдените разходи по следните бюджетни програми:
-  „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ - с 177 539 лв.;

- „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ - с 3 964 752 лв.; 

- „Психиатрична помощ“ - с 137 825 лв.;

- „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ - с 3 860 290 лв. 

- „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ - с 3 988 189 лв. 

Увеличение ще има за перата:

-     „Държавен здравен контрол“ - с 13 701 лв.;

-     „Промоция и превенция на незаразните болести“ - с 58 148 лв.; 

-     „Профилактика и надзор на заразните болести“ с 4 760 805 лв.;  

-    „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ - с 560 039 лв.; 

-    „Спешна медицинска помощ“  - с 2 892 836 лв

-     „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ с 2 180 018 лв. 

Предвижда се администрацията на ведомството да получи допълнително  1 663 048 лв.


Пълния текст на документа четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

pms-budjet-24-11-2016.pdf

Коментари

Чудя се как господата в оставка от МЗ не ги е срам. Значи могат да се отрежат близо 4 млн. лв. от парите за децата с увреждания и въобще за здравето на децата и майките и да се дадат половината от тях за чиновниците. Възмутителнио и което е по-лошото на никого явно не му прави впечатление.