Публикация

Доц. Здр.Валерианова: Профилактиката на цервикалния рак е неефективна


Доц. Здравка Валерианова, директор на Онкологичната болница в София, ръководител на Националния раков регистър, пред Хелт медия.

Доц. Валерианова, има ли съответствие между провежданата у нас профилактика на рака на маточната шийка и европейската практика?

За страните от европейската общност се препоръчва заболявания като рака на маточната шийка, рака на гърдата, колоректалния карцином да бъдат обект на задължителни национални скринингови програми.

В нашата страна в момента се прави опортюнистичен скрининг, ако въобще може да се използва думата скрининг. Т.е. правят се профилактични прегледи, които се покриват от НЗОК, но само за жени в  рискова група, и то тези, които отидат при своя личен лекар или при гинеколог.

Но това в никакъв случай не е скринингова програма по своята същност и не бива да се прави по този начин. Както виждаме, показателите за заболеваемост и показателите за смъртност от рак на маточната шийка в България продължават да нарастват, което означава, че не това е начинът, не това е методът, който трябва да се приложи.

Какво трябва да се промени? 
Това, което наистина трябва да направи, е час по-скоро да стартира национална скринингова програма, която да обхване необходимата възрастова група здрави жени, които, ако се открие проблем, да бъдат насочвани към лечение или диагностично уточняване.

В същото време тази програма да стартира и с ваксиниране на едно поколение момичета, които още не са започнали полов живот. Засега се оказва, че най-ефективна е ваксината против човешкия папиломен вирус, който е най-честият причинител на рака на маточната шийка.

Каква възрастова група трябва да бъде обхваната от скрининга?
Възрастовата група се определя в зависимост от ситуацията в дадена конкретна страна. Едно от основните условия при прилагането на скрининговата програма е да има икономическа ефективност, т.е. възвращаемост на средствата с оглед на спасени човешки животи или по-добра работоспособност.

Тъй като при нас най-висока е заболеваемостта между 30- и 59-годишна възраст, се препоръчва за нашата страна именно жените в тази възрастова група да бъдат обхванати в такава програма.    

Каква е подходящата методика за извършване на скрининга? 

В документите на Европейската здравна комисия се препоръчва скрининг с цитонамазка. Напоследък има и други тестове за изследване на маточната шийка и за откриване на рак  Те са много по-ефективни, но не са толкова евтини и не са така широко приложими.

Може би на следващ етап, когато стартираме с цитонамазката и определим начини за качествен контрол и отчитане на резултатите от тази цитонамазка, впоследствие можем да тръгнем и към една друга система, позволяваща да се прилагат и по-скъпи тестове.

На този етап ми се иска да започнем скрининг с цитонамазка, което се препоръчва и от Европейския парламент.

Председателят на Европейската асоциация за борба с рака на маточната шийка Филип Дейвис, който беше в България във връзка с Европейската седмица за борба с рака на маточната шийка, отбеляза, че това е рутинна процедура, която е залегнала в скрининговите програми на другите развити европейски страни.

Откъде могат да дойдат средствата за една национална скринингова програма?

Препоръчва се такива програми да се финансират от държавата.

Не може национална програма, обхващаща всички здрави жени от определена възрастова група, да бъде финансирана от някакъв друг източник. Защото, когато държавата се ангажира с финансирането на една такава програма, това  означава, че тя ще следи за изпълнението й, ще се извършва необходимият мониторинг, ще се отчитат резултатите, ще се упражнява контрол къде и как се изразходват средствата.

Трябва ли да се разширят ангажиментите на НЗОК по отношение на профилактиката на рака на маточната шийка? Може ли да се мисли за реимбурсиране на ваксината срещу това заболяване?

За ваксината срещу рака на маточната шийка се заговори активно през последните няколко години и все още не можем да кажем, че имаме някакви резултати от проучвания за приложението й, въз основа на които  да кажем точно какво и как трябва да се направи.

Това, което е важно, е, че профилактиката с приложението на тази ваксина в момента се реимбурсира от различни организации, фондове и т.н.

Коментари