Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2016 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2016 г.

.


Дискусионен клуб

Система за цялостно управление на качеството в здравеопазването на национално ниво. Проф. д-р Златица Петрова, дм

Актуално интервю

Връщането на медицината в лечебните заведения е смисълът на реформата.

Д-р Венцислав Грозев

Собствени проучвания и анализи

 1. Експертна оценка на организацията на вторичната онкопрофилактика в България и възможности за провеждане на организиран популационен скрининг. Н. Джафер
 2. Анализ на индикатор за управление на качеството в болничната спешна помощ. Н. Хубанов
 3. Санитарно-микробиологична оценка на детски пясъчници. М. Сиджимов, В. Георгиева, В. Методиев
 4. Модел на активността на потребителите на хранителни и козметични продукти. С. Великов, А. Кехайов
 5. Комуникационни умения при обучение на медицински сестри. И. Димитров, Е. Христева, Н. Енчев, М. Александрова
 6. Мотивационни нагласи на студенти първокурсници, от специалност ”Управление на здравните грижи” в МУ-София. А. Трендафилова

Научни обзори, съобщения, реферати

 1. Бърнаут – актуален проблем за управлението на човешките ресурси в здравеопазването. Е. Христева, И. Димитров, Н. Енчев, М. Александрова
 2. Ролята на листовката на лекарствените продукти за пациента. Б. Борисов
 3. Социални аспекти в обучението на медицински сестри. Н. Енчев, Е. Христева, М. Александрова, И. Димитров

Новини и събития

 1. Клипинг
 2. Предстоящи през 2016 г. европейски и национални научни конференции на здравна тематика
 3. Оценка на здравни технологии – световен и национален опит
 4. Тържествена церемония по случай патронния празник на Медицински университет – София
 5. Реформата в здравеопазването – предизвикателства, проблеми, решения
 6. Проф. д-р Вихра Миланова, дмн - новият ректор на МУ-София

В близък план

Чл. кор. проф. д-р Николай Петров, дмн -  Началник на Военномедицинска академия

" }-->

Коментари