Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2016 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2016 г.

.


Дискусионен клуб

Касата поставя пациента в центъра на системата. Д-р Глинка Комитов

Актуално интервю

Приемственост и развитие на академичните ценности, демократичност, екипност и прозрачност при управлението на МУ-София. Проф. Вихра Миланова, дмн

Собствени проучвания и анализи

 1. Обзор на данните, свързани с онко заболеваемостта и химиотерапията за периода 2009 - 2014 г. М. Вичев, Д. Дариткова
 2. Мониториране на медицинската апаратура в кардиологичната и онкологичната помощ в Република България и оценка като гарант за качествено обслужване на пациентите. С. Гаров, Ц. Михайлова, Г. Македонска
 3. Разход-неефективност при нулева стойност на оригинален медикамент: сензация или закономерност в съвременната фармако-икономика? Б. Борисов
 4. Здравно-икономически и социални аспекти на соматизацията и соматоформните разстройства. И. Нацов
 5. Резултати от комплексно проучване за влиянието на природосъобразния начин на живот и слим пам върху лица с наднормено тегло и затлъстяване. Р. Памукова

Научни обзори, съобщения, реферати

 1. Съвременни тенденции и организационни аспекти в рехабилитацията. И. Колева
 2. Актуални управленски проблеми на извънболничната медицинска помощ. Б. Борисова, Р. Златанова
 3. Подходи за управление на риска на болничните дейности. А. Кехайов
 4. Ефекти от международната трудова миграция върху пазара на труда на лекари в България и Германия. В. Кръстева
 5. Здравноосигурителни системи в страните от Централна и Източна Европа. Г. Павлова, Д. Сиджимова
 6. Стратегии за справяне и профилактика на професионлния стрес. А. Кехайов

Новини и събития

 1. Клипинг
 2. Предстоящи през 2016 г. европейски и национални научни конференции на здравна тематика
 3. Списание „Съвременна медицина“
 4. Реформата в здравеопазването – предизвикателства, проблеми, решения
 5. Обучение и качество в трудовата медицина
 6. БАЛИ проведе международен форум по проблемите на лекарствените регулации
 7. Медицина - етика – естетика

Нови книги

"Здравната култура на учениците - фактор за ефективната промоция на здравето." 

Евгени Иванов

В близък план

Д-р Красимира Ковачка, БДЦ

" }-->

Коментари