Публикация

Проектът за бюджет на НЗОК - направен на око и без разчети?

*Коментар на д-р Стойчо Кацаров, председател на Управителния съвет на ЦЗПЗ


Няма голямо значение какъв бюджет ще приеме Народното събрание. Така или иначе, проектът за бюджет е направен на око и без никакви разчети – нито за приходите, нито за разходите.

Приходите на НЗОК се определят по следния начин:

 

1. Определят се годишните разходи за здравеопазване – винаги около 4% от БВП.

2. Определят се приходите от здравни вноски на 2-та милиона души, които плащат – приблизително сумата от предишната година плюс надбавка за увеличени осигурителни прагове, ако има такива.

3. От получената по т. 1 сума се вади получената по т. 2 сума и така се получава сумата на трансфера от държавния бюджет, с който се покриват здравноосигурителните права на 4 милиона души. Другите 1 – 1.5 милиона не се осигуряват.

Разходите се определят по следния начин:

1. На исторически принцип с пропорционална надбавка по всяко перо или по перата с преразходи през миналата година. 

После НЗОК дели парите на цените на дейностите от миналата година и определя обема на всяка една дейност. Допустимо е увеличение на цените, за сметка на обема от дейности. Изчислените обеми се записва като лимити и се разпределят по отделните лечебни заведения пак на исторически или друг, необявен (но не неизвестен) механизъм. 
Край на бюджетната процедура. Необходими са два човекодни (един да го направи и един да го провери за грешки) и една електронна таблица. 

Както се вижда от описаната процедура за размера на здравната вноска и за сумата на приходите, не са правят актюерски разчети. Никога не са правени и няма да бъдат направени. Невъзможно е при сегашната уредба. Парламентът може да приема бюджет, само ако няма актюерски разчет. 

Ако има такива за тази, за следващата една, две, пет, десет и повече години, отчитащи заболеваемост, демография, прогнози за цени на услуги, нови технологии и пр. и пр., на базата на които са изчислени както здравната вноска, така и заплащането на лечебните заведения, то на какво основание такъв бюджет няма да бъде приет или ще бъде изменен от парламента?   

Няма никакви разчети за цените на услугите. От цените на пътеките, прегледите и изследванията можем само да си направим изводи, че в един момент лобито на кардиолозите е било по-силно от лобито на педиатрите, лобито на кардиохирурзите от това на коремните и гръдните хирурзи, а патолозите изобщо нямат лоби. 

Тези цени се утвърждават всяка (почти) година след преговори между ръководствата на съсловните организации и ръководството на НЗОК. Думата „утвърждават” да не се бърка с думата „определят”. Когато започне процесът на утвърждаване, те отдавна са определени. В процеса на утвърждаване (преговорите, за които стана дума) са допустими леки изменения все пак, но леки.

Дискусията за „параметрите на бюджета на НЗОК за 2017 година” няма особен смисъл. Тези параметри са отдавна решени и няма (как) да бъдат изменени. Народното събрание ще приеме бюджета, както му е предложен. Това е сигурно, както е сигурно настъпването на зимата. 

Има смисъл от друга дискусия по следните въпроси (не само): 
- Докога ще смятат приходите и разходите за здраве на око, без актюерски разчети?
- Докога НЗОК ще има монопол?
- Докога 2 милиона души ще плащат пряко своите вноски и непряко вноските на останалите 4 милиона?

*Мнението е публикувано на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

Коментари