Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2016 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 4, 2016 г.

.


Дискусионен клуб

Лекарствената регулация в България: някои акценти от дейността на ИАЛ през 2015 г.

Доц. Асена Стоименова, дф

Актуално интервю

ПОЛЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СЛЕД BREXIT. Проф. Т. Бенишева, дмн

Собствени проучвания и анализи

 1. Актуални нагласи на българските граждани към националната система за здравно осигуряване. Г. Павлова
 2. Потребност от внедряване на професионален мениджмънт в управлението на здравната система. А. Воденичарова
 3. Управленският стил в медицински комплекс „Доверие“ АД. В. Гаров, А. Кехайов
 4. Подходи и механизми за подобряване здравния статус на населението на база практически опит и изследвания по програма Синди – зона Кърджали. Препоръки за управленски действия. Ж. Стайкова
 5. Социално-психологични аспекти на извънбрачната раждаемост. Д. Гугутков
 6. Оценка на здравни технологии и тяхното приложение в клиничната практика. В. Костова

Научни обзори, съобщения, реферати

 1. Съвременни авангардни научно-изследователски тенденции във физиологията на труда. Р. Николова
 2. Международната класификация на функционирането като основа на функционалната оценка в рехабилитацията. И. Колева
 3. Анализ на програмите за превенция сред ромската общност в периода 2011-2015. M. Петкова, Г. Трайкова, Р. Николова, M. Чернаева, Н. Цачева
 4. Тенденции на извънбрачната раждаемост – предизвикателства пред демографската политика. Д. Гугутков
 5. Управление на самостоятелната работа при студентите. А. Кехайов

Новини и събития

 1. Клипинг
 2. Предстоящи през 2016 г. европейски и национални научни конференции на здравна тематика
 3. Празник на духа
 4. Честване на академик Миладин Апостолов
 5. Американската биофармацевтична компания АБВИ отбеляза третия си рожден

В близък план

Доц. д-р Тодор Черкезов

" }-->

Коментари