Публикация

САМОРЕГУЛАЦИЯ НА ИНСУЛИНОВИТЕ ДОЗИ ПРИ ИНТЕНЗИФИЦИРАНО ЛЕЧЕНИЕ С ИНСУЛИН

САМОРЕГУЛАЦИЯ НА ИНСУЛИНОВИТЕ ДОЗИ  ПРИ  ИНТЕНЗИФИЦИРАНО  ЛЕЧЕНИЕ  С  ИНСУЛИН

ВАЖНО: Тук споделям само личен практически опит като диабетик! Всеки пациент с ДИАБЕТ има свои индивидуални особености и само неговият Ендокринолог може да прецени най-подходящото лечение за него. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЕНДОКРИНОЛОГ - дали и точно как да ползвате Табличката..!


Основни принципи за саморегулиране на инсулиновата доза преди хранене, при пациенти на  ИНТЕНЗИФИЦИРАНО  лечение, лекувани с    БЪРЗИ ИНСУЛИНОВИ АНАЛОЗИ :

     I.  Коригираща доза инсулин и времето  между инсулина и храненето съобразно моментната стойност на кръвната захар.

Непосредствено преди поставянето на всяка инсулинова инжекция се прави самоконтрол на кръвната захар. Колкото по-висока е моментната глюкоза в кръвта, толкова повече КОРИГИРАЩ инсулин е нужен и толкова повече време трябва да се изчака до храненето. Целта е гликемията да се върне в "норма" преди да се усвои храната..!  От друга страна ендокринолозите НЕ препоръчват резките промени в гликемията, затова трябва винаги да действаме внимателно...!

 


Основни принципи за саморегулиране на инсулиновата доза, при пациенти на ИНТЕНЗИФИЦИРАНО  лечение, лекувани с           БЪРЗИ  ЧОВЕШКИ  ИНСУЛИНИ

    I.  Коригираща доза инсулин и времето  между инсулина и храненето съобразно моментната стойност на кръвната захар.

Непосредствено преди поставянето на всяка инсулинова инжекция се прави самоконтрол на кръвната захар. Колкото по-висока е моментната глюкоза в кръвта, толкова повече КОРИГИРАЩ инсулин е нужен и толкова повече време трябва да се изчака до храненето. (При човешките инсулини трябва да се изчаква допълнително още 20 - 30 минути, защото такъв е профила им на действие...) Целта е гликемията да се върне в "норма" преди да се усвои храната..!  От друга страна ендокринолозите НЕ препоръчват резките промени в гликемията, затова трябва винаги да действаме внимателно...!


 

     II.  Корекции на   „БЪРЗИЯ”  (БОЛУСЕН)  ИНСУЛИН:

1.Ако предстои да консумирате ПО-МАЛКО от обичайното количество храна - НАМАЛЕТЕ БЪРЗИЯ ИНСУЛИН С 1 - 2 Единици. 

2.Ако предстои да консумирате ПО-ОБИЛНО  от обичайното количество храна - УВЕЛИЧЕТЕ БЪРЗИЯ ИНСУЛИН С 1 - 2 Единици.

3.Ако планирате определена ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ -  поемете допълнително количество въглехидрати  и/или НАМАЛЕТЕ БЪРЗИЯ ИНСУЛИН с 1 - 2 Единици. Ако се движите по-дълго – периодично поемайте допълнителни бързи въглехидрати…


 

      III.  Корекции на „БАВНИЯ” (БАЗАЛЕН)  ИНСУЛИН:

1. Ако сутрин или вечер ПРЕДИ поставянето на   БАВНОДЕЙСТВАЩИЯ ИНСУЛИН  измерите по-висока от нормалната стойност на кръвна захар (над 7.5)  -  УВЕЛИЧЕТЕ БАВНИЯ ИНСУЛИН с 1 - 2 Единици.

След 1-2 дни, ако стойностите отново са  по-високи – с още ... – до компенсация ! (Ако ползвате инсулин Тресиба - трябва да изчакате поне 3 дни преди нови промени...!)

2. Ако сутрин или вечер ПРЕДИ поставянето на   БАВНОДЕЙСТВАЩИЯ ИНСУЛИН  измерите по-ниска от нормалната стойност на кръвна захар (под 3.5) - НАМАЛЕТЕ БАВНИЯ ИНСУЛИН с 1 - 2 Единици.

След 1-2 дни, ако стойностите отново са  по-ниски  – с още ... – до компенсация ! (Ако ползвате инсулин Тресиба - трябва да изчакате поне 3 дни преди нови промени...!)

3. Желателно е да се изследвате в 2-3 часа през нощта, за да се предотврати опасността от НОЩНА  ХИПОГЛИКЕМИЯ, която също може да предизвика  сутрешни ВИСОКИ стойности и е ОПАСНА !!!
ВАЖНО: 

Не използвайте тези таблици, ако поставяте инсулинови СМЕСИ! Те са приложими само при базално-болусен режим (интензифицирано лечение с инсулин).

Всеки пациент има свои индивидуални потребности и особености и само неговият Ендокринолог може да прецени кое е най-подходящото лечение и дозировки на инсулина за него…!

Това е само ориентировъчна таблица за саморегулация на инсулиновите дози, която трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да обсъдите с Вашия Ендокринолог преди да използвате самостоятелно..!

Записвайте редовно своите резултати в Дневника си за самоконтрол и ги обсъждайте с Вашия Ендокринолог. Това ще Ви научи на много дисциплина и отговорност, които много ще Ви помогнат за по-добър самоконтрол над Диабета...!

Тук споделям  единствено своя личен опит - ползвам табличките вече над 20 години. (Те са адаптирани съобразно инсулините, които съм ползвал през годините - на базата на изготвена  от АДА таблица за човешки инсулини.) Много съм доволен от възможностите, които Таблиците ми дават сравнително БЪРЗО да върна в "норма" гликемията си и да не стигам до остри усложнения... Отново подчертавам - аз НЕ съм лекар и не давам медицински съвети - само споделям опит...!

Ако се чувствате достатъчно уверени в своите знания и опит, моля Ви  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЕНДОКРИНОЛОГ - дали и как точно да прилагате табличките, съобразно нуждите на Вашето лечение и индивидуалност..!  Иначе има опасност да получите хипогликемия или хипергликемия, които са много опасни! Табличките са подходящи единствено за хора с диабет, които вече имат натрупани достатъчно знания и опит за самоконтрол и саморегулация на инсулина. Задължително в началото трябва да се работи под контрола на Ендокринолог...!!!


За повече информация - вижте тук -

ТАБЛИЦИ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ НА ИНСУЛИНА     


д-р Адриан Стоев - доктор по педагогика, с диабет тип 1, на инсулин вече 43 години....

" }-->

Прикачени файлове

Основни принципи за саморегулиране...

Коментари