Публикация

Ракът на белия дроб все по-често засяга жени, които никога не са пушили

Ракът на белия дроб все по-често засяга жени, които никога не са пушили

Специалисти: Нужна е държавна стратегия за онкологичните заболявания

 

Нужна е държавна стратегия за насърчаване на навременната диагностика и таргетно лечение на онкологичните заболявания в България, включително и на недребноклетъчния рак на белия дроб. 

Около това мнение се обединиха експерти по време на пресконференция, посветена на Месеца на борбата с рака на белия дроб - ноември.

Случаите на недребноклетъчен рак на белия дроб са 85% от всички белодробни онкологични заболявания. Тази статистика изнесе доц. Жасмина Михайлова, началник на Клиниката по медицинска онкология във Военномедицинската академия. 

В България ракът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и третото по честота при жените. И макар за една от водещите причини за рак на белия дроб да се смята тютюнопушенето, тенденцията от последните години в световен мащаб е все по-често да заболяват жени, които никога не са били пушачи.

Доц. Михайлова наблегна на нуждата от ефикасна диагностика, която е важно да бъде включена в национална стратегия и чието финансиране да бъде поето от здравната каса. Макар все още смъртността от рак на белия дроб да е твърде висока, напоследък се забелязва тенденция за удължаване живота на болните. Това се дължи на напредъка в медицината и в голяма степен на появата на персонализираното лечение. 

Д-р Христо Йорданов, началник на Отделението по интервенционална пулмология и бронхология към Военномедицинската академия, наблегна на важността ракът да бъде диагностициран рано, за да бъде успешно последващото лечение. Той сподели, че от възникването на първата ракова клетка до проявата на първите симптоми на онкологично заболяване е възможно да минат 7 години. 

Д-р Йорданов представи модерен метод за бронхоскопско изследване – т. нар. криобиопсия. Тя представлява вземане на материал от туморните клетки чрез метода на замразяване, а от особено значение е, че този начин е и много по-щадящ за пациента и предоставя по-добър материал за изследване. 

Доц. Анна Михова, бивш национален консултант по патология, наблегна на изключителната необходимост от извършване на имунохистохимичен анализ на взетите проби, с които се определя видът на тумора. В същото време, за да бъде успешно лечението на пациента е важно след определянето на вида да се извърши изследване на генните мутации в материала. Това изследване дава възможност на пациента да бъде приложено съвременно персонализирано лечение, адекватно на неговите конкретни медицински потребности. 

Представителят на Националната пациентска организация Андрей Дамянов обяви намерението на организацията през януари 2017 г. да се постави началото на Факултет „Недребноклетъчен карцином на бял дроб“ към програма „Университет за пациенти“. Сред предстоящите инициативи са: разработване на подстраница на uni.npo.bg, създаване на печатни и онлайн материали, провеждане на обучителни семинари за пациенти, осигуряване на възможност за безплатен достъп до високоспециализирана туморна диагностика за пациенти с рак на бял дроб, които са подходящи за нея. 

Проектът „Недребноклетъчен карцином на бял дроб“ цели да повиши обществената информираност за заболяването, което да доведе до ранно разпознаване на симптомите, навременна диагностика и лечение. Пациентите, страдащи от заболяването, ще имат възможност да получат обстойна информация, да се запознаят с възможностите за съвременна диагностика, да бъдат консултирани от специалисти с опит в терапията и да проведат лечение, което отговаря на индивидуалните им нужди. 

Коментари