Публикация

Ръководство на диабетика за постигане на "условно здраве" - проф. Мария Дамянова (PDF)

Ръководство на диабетика за постигане на "условно здраве"  -  проф. Мария Дамянова (PDF)

Проф. М. Дамянова написа това Ръководство за да се научат диабетиците по-добре да контролират и да живеят нормално със своя диабет..! БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ от години го раздава безплатно на всички свои организации, членове и симпатизанти... Поклон пред паметта на проф. Мария Дамянова!


Ръководство на диабетика за постигане на "условно здраве"  -  от проф. д-р Мария Дамянова (PDF) 

(Като кликнете на заглавието - Ръководството ще се отвори като PDF файл.  Ако искате може да го изтеглите от прикачения PDF файл.  Ако го отворите с ADOBE READER или с FOXIT READER и активирате опцията BOOKMARKS - ще можете да отивате направо на избраната от Вас глава!)  


Съдържание:  

20 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА  "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"  (БАД) ............  2

ПРОФ. МАРИЯ ДАМЯНОВА ........................................................................................................  9

ПРЕДГОВОР ................................................................................................................................  11

ЗАХАРНИЯТ ДИАБЕТ ................................................................................................................   14

ФАКТОРИТЕ, КОИТО ПОВЛИЯВАТ НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА И ИНСУЛИНА В КРЪВТА ....  19

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ на ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ ......................................................................... 21

Характеристика на диабет тип 1 и диабет тип 2 .......................................................................  22

Особености в протичането на диабет тип 1 и тип 2 .................................................................  26

Кои са причините за характеристиката на ЗД - тип 2 ...............................................................  31

Метаболитен синдром ................................................................................................................  32

КОНТРОЛ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ ............................................................................................ 36

Критерии за добър обменен контрол ......................................................................................... 37

ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНАТА ГЛЮКОЗА ..................................................................................... 38

Кога и колко пъти трябва да се определя кръвната глюкоза? .................................................. 40

Водене на дневник на  диабетика ............................................................................................... 41

Изследване на глюкозата в урината (глюкозория) .................................................................... 43

Изследване на ацетона в урината (ацетонурия) ........................................................................ 44

Какво трябва да знаем за гликирания хемоглобин /НвА1с/? .................................................... 45

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ ............................................................................................ 47

Хранителен режим ....................................................................................................................... 48

Въглехидратите (захарите) ......................................................................................................... 48

Гликемичен индекс ....................................................................................................................... 53

Хлебни  единици .......................................................................................................................... 56

Белтъчините и тяхното значение в хранителния режим на диабетика ..................................  62

Нарушения в мастната обмяна при захарен диабет ................................................................. 64

Ролята на теглото при при обменния контрол на  диабет  тип 2 .............................................. 69

Как се контролира съответната телесна маса? ......................................................................... 71

Каква е ролята на лекаря при контрола на диабетика? ............................................................ 72

Енергийната стойност на отделните хранителни съставки ...................................................... 75

Подсладителите ........................................................................................................................... 76

ЛЕЧЕНИЕ С ИНСУЛИН ................................................................................................................ 79

Кога се прилага инсулинотерапията и каква е нейната стратегия? ......................................... 80

Какви човешки инсулини се използват днес у нас? .................................................................  81

Инсулинови аналози ...................................................................................................................  82

Инжекционни устройства ............................................................................................................  84

Техниката на инсулиновото инжектиране .................................................................................  85

Конвенционално инсулиново лечение - критерии за провеждане ..........................................  89

Интензивно инсулиново лечение - защо и кога? ......................................................................  94

Инсулинови помпи и тяхното приложение ................................................................................  99

Какво представлява хипогликемията? ....................................................................................  101

Как острите инфекции повлияват контрола на обмяната при диабет? ................................  107

ЛЕЧЕНИЕ С ТАБЛЕТКИ ............................................................................................................  110

Сулфанилурейни препарати (СУП) .........................................................................................   111

Бигванидни препарати .............................................................................................................   111

Тиазолидиндиони или известни като „ глитазони” ..................................................................  113

Алфа-глюкозидазни инхибитори ..............................................................................................  113

Прандиални глюкозни регулатори ...........................................................................................  114

Инкретинови препарати ...........................................................................................................   114

Виктоза ......................................................................................................................................   115

ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Й ВЪРХУ ДИАБЕТНИЯ ОРГАНИЗЪМ ... 117

САМОКОНТРОЛ - КАК СЕ ПРОВЕЖДА И КАКВО ВКЛЮЧВА? .............................................  120

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ................................................................................  127

Увреждане на малките кръвоносни съдове - диабетна микроангиопатия ...........................  127

Увреждане на големите кръвоносни съдови – диабетна макроангиопатия .........................  131

АРТЕРИАЛНА  ХИПЕРТОНИЯ  ПРИ  ЗАХАРЕН  ДИАБЕТ ....................................................  133

КАМЪНИ В ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР ПРИ ДИАБЕТ -  ХОЛЕЛИТИАЗА ...... ..................................  138

ДИАБЕТНО СТЪПАЛО. ГРИЖИ ЗА КРАКАТА .........................................................................  141

ТЮТЮНОПУШЕНЕ  И ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ  ДИАБЕТА ............................................. 144

АЛКОХОЛ И ДИАБЕТ ................................................................................................................. 144

ШОФИРАНЕ ПРИ ДИАБЕТ .......................................................................................................  110

ПОЧИВКА/ ВАКАНЦИЯ С ДИАБЕТ ..........................................................................................  147

В УЧИЛИЩЕ С ДИАБЕТ ...........................................................................................................  150

ДИАБЕТ И ИМУНИЗАЦИИ .......................................................................................................  151

НОЩНА КЛИНИКА ЗА ДИАБЕТИЦИ  В БЕРЛИН И ОКОЛНОСТИТЕ ....................................  156

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...........................................................................................................................  158

ПРИЛОЖЕНИЯ ..........................................................................................................................  162

 

 

" }-->

Прикачени файлове

Naruchnik-NOV.PDF

Коментари