Публикация

Парламентът прие бюджета на НЗОК, лимитите в болниците остават

Парламентът прие бюджета на НЗОК, лимитите в болниците остават

За следващата година здравноосигурителната вноска остава в размер на 8 на сто


Здравноосигурителната вноска се запазва на ниво от 8%, след като парламентът прие без дебати бюджетa на Националната здравноосигурителна каса за следващата година.

Предвидените приходи и трансфери по бюджета на НЗОК са в размер на 3 452 816 000 лв. Разчетените средства са при прогнозен брой на здравноосигурените лица в страната от около 6,2 млн. души, отбелязва БТА.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 3 452 816 000 лв., от които 3 032 000 500 лв. са за здравноосигурителни плащания. 

За първична извънболнична медицинска помощ са заложени 200 млн. лв. (20 млн. лв. повече спрямо настоящата година); за специализирана извънболнична медицинска помощ - 211,4 млн. лв. (с 9,9 млн. лв. повече); за дентална помощ - 147 млн. лв. (с 24 млн. лв. повече); за медико-диагностична дейност - 77,5 млн. лв. (7,1 млн. лв. повече). 

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които здравната каса заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са предвидени 798,6 млн. лв., или с 47,7 млн. лв. повече от 2016 г. 

Средствата за болнична медицинска помощ са 1 457 528 900 лв., или със 114,2 млн. лв. повече от 2016 г. За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са заложени близо 341 400 000 лв., или с 24,8 млн. лв. повече от настоящата година.

Депутатите записаха, че Надзорният съвет на НЗОК ще взема решения за разпределяне на средствата от резерва след приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности и Национален рамков договор за денталните дейности за 2017 г., като първото решение за разпределяне на част от средствата ще се вземе не по-рано от 31 март 2017 г.

Отпадна предвиденото ограничение 90 на сто от средствата от резерва на касата да се разпределят за лекарства и болнична помощ. 

Депутатите отхвърлиха предложението на Георги Кючуков от АБВ съдиите, прокурорите, държавните служители и военните сами да внасят здравните си и така да се увеличат приходите. Здравният министър в оставка Петър Москов коментира, че разумът е надделял и много по-добрият бюджет на касата е приет. 

Според приетите текстове лимитите остават, отбелязва Центърът за защита правата в здравеопазването. С новия закон се премахва съдебният контрол при налагане на санкция - прекратяване на договора с лечебното заведение от страна на НЗОК.

Коментари