Публикация

V Национална конференция по остеопороза и остеоартроза показа, че за духа и науката не съществуват граници

V Национална конференция по остеопороза и остеоартроза показа, че за духа и науката не съществуват граници

Изтъкнати специалисти представиха и дискутираха ключови теми. Присъстваха представители на пациентските организации


От 24 до 26 ноември 2016г. в Банско се проведе V-та Юбилейна Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие. Форумът се организира от българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и се провежда традиционно през две години. По време на конференцията специалисти в областта на ревматологията, ендокринологията, ортопедията, неврохирургията, рехабилитацията и др. представиха и дискутираха теми с ключово значение за ежедневната клинична и базисна научна практика:

  • Основни организационни и лечебни проблеми през погледа на болните. Ултрасонография;
  • Ревматология без граници. Гост лекторите обсъдиха темите във връзка с техния клиничен опит;
  • Остеоартроза и кристални артропатии;
  • Болкови синдроми в ревматологията и други ревматични болести;
  • Физиотерапия и ревматични болести;
  • Ортопедични проблеми в ревматология.

На конференцията присъстваха представителите на пациентските организации,

които набелязаха основните проблеми, с които се сблъскват болните от ревматологични заболявания. Във фокуса на обсъжданията бяха взаимодействията лекар-пациент, пациент - НЗОК. Повдигнаха се важни теми, целящи да направят процеса по-достъпен за пациента и по-облекчаващ за ревматолога.

"За духа и за науката няма граници" - подчерта проф.Златимир Коларов, председател на Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и председател на организационния комитет на събитието. Професор Коларов напомни, че съществен момент за правилното лечение на болния е обратната връзка (вижте интервюто с проф.Коларов). Лечението е споделено лечение между лекаря и пациента. "Ако нямаме пет минути, в които да обясним подробно на пациента, значи не сме си свършили работата, но трябва да има и петте минути на пациента, в които той да ни каже проблемите си" - изтъкна видният ревматолог.

Говорителите на пациентите изтъкнаха, че сред основните им по важност искания са освен възможността за записване на часове, да има повече време за прегледи, да има точна и бърза диагностика, лекуващият лекар да бъде максимално искрен и да представи на болния всички възможни варианти за лечението му. Албена Янева от Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев изрази крайно недоволство от ТЕЛК комисиите постави във фокуса на презентацията си проблема с информационните материали. Тъй като лекарите не предоставят такива, те търсят алтернативни начини за набавянето на информация. В тази връзка г-жа Янева изтъкна голямото значение, което има присъствието на сдружението в социалната платформа за здравеопазване CredoWeb, където пациентите, освен че имат бърз и лесен достъп до информация, могат да комуникират проблема както помежду си, така и със специалистите.

Конференцията премина в дух на професионализъм и колаборация.

Още от конференцията:

проф. Пламен Кинов: "Гонартрозата се лекува успешно с операция и в ранен стадий"

проф. Златимир Коларов: "Страхът от болестта е 10% реалност и 90% фантазия"

Коментари