Публикация

Медицински учебници и атласи на Thieme - свободни за изтегляне в базите на МУ-Варна

Медицински учебници и атласи на Thieme - свободни за изтегляне в базите на МУ-Варна

Пробният достъп до електронната библиотека на Thieme е активен до 31 декември 2016 г. и е осигурен от Библиотеката на МУ-Варна


Медицински учебници и атласи на Thieme - свободни за изтегляне в базите на МУ-Варна

​Над 100 нови и преработени издания от електронната библиотека на немско издателство Thieme са достъпни за четене онлайн и изтегляне. Това са медицински учебници и цветни атласи в областта на анатомията, хирургия и в частност неврохирургия, радиология, дерматология, хематология, патология и патофизиология, биохимия, образна диагностика, клинична психология и други. Пробният достъп до електронната библиотека на Thieme е активен до 31 декември 2016 г. и е осигурен от Библиотеката на МУ-Варна. Изтеглянето на атласи и учебници е възможно от всички IP адреси на Медицински университет – Варна.

 

http://ebooks.thieme.com/bookshelf

" }-->

Коментари