Публикация

МЗ обяви онлайн търг за лекарства за 1,2 млрд. лв.

МЗ обяви онлайн търг за лекарства за 1,2 млрд. лв.

Министерството на здравеопазването обяви електронен търг за лекарства. Целта е чрез централизирана поръчка да се набавят нужните количества медикаменти за болниците на възможно най-ниски цени. 

В рамките на процедурата са събрани прогнозни заявки на близо 150 лечебни заведения за над 800 лекарствени позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 1,2 млрд. лв. и чрез нея ще се осигурят медикаменти за здравните заведения до края на 2018 г.

Процедурата следва Закона за обществените поръчки, но се провежда на специално създадената за целта електронна платформа. В нея дистрибуторите трябва да качат офертите си и чрез прозрачно “наддаване“ могат да променят цените си, уточнява mediapool.bg.

В края на процедурата МЗ ще сключи договори с двамата дистрибутори, които са дали най-ниска цена за позиция. След това всяко лечебно заведение ще си купува нужните лекарства от тези дистрибутори на договорените цени, а при постигане на допълнителните отстъпки - и на по-ниски.

За да не се стигне до недостиг на медикаменти, е заложен и 30% буфер в дадените от болниците прогнозни количества.

Срокът за получаване на оферти от дистрибуторите е до 11 януари 2017 г., а отварянето на офертите ще стане ден по-късно.

Очакванията са, че електронната поръчка ще намали разходите на болниците за лекарства с около 20%.

Повече информация може да намерите на сайта на МЗ.

Коментари