Публикация

МЗ обяви онлайн търг за лекарства за 1,2 млрд. лв.

МЗ обяви онлайн търг за лекарства за 1,2 млрд. лв.

Процедурата се провежда на специално създадена за целта електронна платформа


Министерството на здравеопазването обяви електронен търг за лекарства. Целта е чрез централизирана поръчка да се набавят нужните количества медикаменти за болниците на възможно най-ниски цени. 

В рамките на процедурата са събрани прогнозни заявки на близо 150 лечебни заведения за над 800 лекарствени позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 1,2 млрд. лв. и чрез нея ще се осигурят медикаменти за здравните заведения до края на 2018 г.

Процедурата следва Закона за обществените поръчки, но се провежда на специално създадената за целта електронна платформа. В нея дистрибуторите трябва да качат офертите си и чрез прозрачно “наддаване“ могат да променят цените си, уточнява mediapool.bg.

В края на процедурата МЗ ще сключи договори с двамата дистрибутори, които са дали най-ниска цена за позиция. След това всяко лечебно заведение ще си купува нужните лекарства от тези дистрибутори на договорените цени, а при постигане на допълнителните отстъпки - и на по-ниски.

За да не се стигне до недостиг на медикаменти, е заложен и 30% буфер в дадените от болниците прогнозни количества.

Срокът за получаване на оферти от дистрибуторите е до 11 януари 2017 г., а отварянето на офертите ще стане ден по-късно.

Очакванията са, че електронната поръчка ще намали разходите на болниците за лекарства с около 20%.

Повече информация може да намерите на сайта на МЗ.

Коментари