Публикация

Потвърдиха риск от реактивиране на хепатит B при лечение на хепатит C с директно действащи антивирусни средства

Потвърдиха риск от реактивиране на хепатит B при лечение на хепатит C с директно действащи антивирусни средства

Прегледът на риска от рак на черния дроб не доведе до убедителни заключения, необходими са по-нататъшни проучвания в тази насока


Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) предупреждава за риск от реактивиране на хепатит B при лечение на хепатит C с директно действащи антивирусни средства (ДДАС). Това съобщава на сайта си Изпълнителната агенция по лекарствата. 

Прегледът на риска от рак на черния дроб не доведе до убедителни заключения, необходими са по-нататъшни проучвания в тази насока, се казва още в съобщението.

PRAC потвърди, че пациенти, лекувани с лекарства, известни като ДДАС за безинтерфероново лечение на хепатит C, може да са изложени на риск от повторно активиране на хепатит B. В резултат на този преглед, PRAC препоръча преди започване на лечението с ДДАС всички пациенти да бъдат изследвани за вируса на хепатит В; тези от тях, които са инфектирани с вирусите и на хепатит B и на хепатит C, трябва впоследствие да бъдат проследявани и лекувани в съответствие с актуалните клинични ръководства.

Директно действащите антивирусни средства са важни лекарства при лечението на хроничен хепатит C - инфекциозно заболяване, което се причинява от вируса на хепатит С и засяга черния дроб.

Въпреки че честотата на реактивиране на хепатит B изглежда ниска (досега са докладвани около 30 случаи на реактивиране на хепатит B сред хилядите пациенти, лекувани с ДДАС), PRAC препоръча да бъде включено предупреждение в информацията за предписване на тези лекарства.

Цялата информация за медицинските специалисти вижте в прикачения ПО-ДОЛУ файл. 

 

Прикачени файлове

ДДАС-медицински специалисти.pdf

Коментари