Публикация

БЛС отпуска стипендии на 54 млади лекари-специализанти и редовни докторанти

БЛС отпуска стипендии на 54 млади лекари-специализанти и редовни докторанти

Те ще получават по 400 лв. месечно през цялата 2017 г.


За пета поредна година Българският лекарски съюз (БЛС) отпуска стипендии на млади лекари-специализанти и редовни докторанти, които са в размер на 400 лв. месечно.

Това са част от действията, които ръководството на съсловната организация предприе, за да повиши мотивация на младите лекари да останат и да работят в България, съобщава БЛС. 

През първата година от стартирането на проекта за подпомагане на млади лекари бяха връчени 11 стипендии. За 2017 г. лекарският съюз е успял да събере средства за 54 стипендианти.

По съответните критерии, приети от комисията (в състав - д-р Юлиан Йорданов – председател на Акредитационния съвет на БЛС, проф. Огнян Хаджийски - заместник-председател на Управителния съвет на лекарския съюз, д-р Стоян Борисов – главен секретар на Управителния съвет на съсловната организация, проф. Николай Габровски – член на Управителния съвет на съюза, и адвокат Цветозар Младенов), са класирани следните кандидати:
 
 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  ПО УСПЕХ

№    Име, презиме, фамилия                                

1. Александър Каменов Златаров                         
2. Владимира Василева Бояджиева                    
3. Анастасия Атанасова Чокоева                            
4. Преслав Пламенов Пенев                                  
5. Димитър Кръстев Пенчев                                    
6. Маргарита Венелинова Грудкова                        
7. Радослав Венциславов Наков                             
8. Ивайла Руменова Узунова                                  
9. Мария Христова Христова                                   
10. Венцислав Димчев Димов                                 
11. Методия Секуловски                                         
12. Мая Михайлова Колева                                    
13. Петър Милчев Чипев                                         
14. Десислава Проданова Танева                          
15. Ваня Иванова Митова                                       
16. Добромир Дин Нгуен                                         
17. Любима Владимирова Кьосева                        
18. Вероника Христова Гинчева                             
19. Весела Дианова Георгиева                               
20. Радина Симеонова Андонова                          
21. Венцислав Божидаров Григоров                      
22. Мирослав Сашов Зашев                                  
23. Радина Александрова Чекова                          
24. Деница Христова Желева                                
25. Хюлия Ерджанова Ферадова                            
26. Христо Станиславов Абрашев                         
27. Цветослав Антонов Георгиев                           
28. Климентина Димитрова Господинова              
29. Цветомира Минкова Цвятковска                      
30. Паулина Трифонова Владова                          
31. Евелина Йорданова Арнаутска                      
32. Бисер Красимиров Иванов                              
33. Тоня Георгиева Станкова                               
34. Петър Красимиров Сапунджиев

35. Иван Станчев Миндов                                    
 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ВОЛЯТА НА ДАРИТЕЛИТЕ

1. Д-р Александър Цветанов Герасимов  
2. Д-р Любов Вълканова Симеонова         
3. Д-р Лиляна Владимирова Владова       
4. Д-р Полина Дамянова Димитрова         
5. Д-р Спасина Василева Николова           
6. Д-р Мария Володиева Дочкова            
7. Д-р Стефка Недкова Иванова                
8. Д-р Кристина Ивайлова Петрова           
9. Д-р Веселин Георгиев Попов
10. Д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова
11. Д-р Евелина Бойкова Златанова-Казакова
12. Д-р Атанас Митков Банчев
13. Д-р Иглика Христова Игнатова
14. Д-р Вержиния Стефанова Аврамова
15. Д-р Неофит Юриев Спасов
16. Д-р Благовест Светославов Стоименов
17. Д-р Ивелина Евтимова Балинска-Христова
18. Д-р Васил Георгиев Василев
19. Д-р Димитър Илиянов Митев

" }-->

Коментари