Публикация

Ултрасонографско изследване при остеоартроза - персонализиран подход към пациента (резюме)

Идентификацията на водещата патология във всеки отделен случай и определянето на общия статус на ставата са най-важните предпоставки за провеждането на адекватно и успешно лечение


Пламен Тодоров1, Родина Несторова 2, Анастас Баталов1  
 
1- Медицински Университет Пловдив, Ревматологична клиника, УМБАЛ “Каспела” 2- Ревматологичен център „Света Ирина“, София 

Остеоартрозната болест е много повече от увреждане и изтъняване на ставния хрущял – това е заболяване, засягащо всички ставни и периставни тъкани на засегнатата става. В момента на прегледа структурите на ставата са засегнати в различна степен. Идентификацията на водещата патология във всеки отделен случай и определянето на общия статус на ставата са най-важните предпоставки за провеждането на адекватно и успешно лечение.

Ставната ултрасонография е водещ образен метод в ревматологията, който позволява визуализиране на меките тъкани с голяма разделителна способност (до 0,1 мм), оценката им в няколко равнини, както и динамично изследване (стрес тестове, сонопалпация). Това позволява детайлен анализ на състоянието на ставата – определяне наличието и степента на хидропс или синовит, дебелина и структура на сонографски видимата част на хиалинния хрущял и фиброхрущял /менискуси/, наличие или не на кристални отлагания, оценка на поддържащите лигаменти и ставната капсула, профила на субхондралната кост, съпътстващи тендонити, теносиновити или ентезопатии. Артросонографията при остеоартроза дава ценна информация за мекотъканните структури в допълнение към конвенционалната рентгенография и ставния статус.  

Ултрасонографското изследване при остеоартроза е персонализиран подход към пациента, благодарение на който съвременният ревматолог проследява във времето състоянието на засегнатата става, което му помага да избира най-адекватното лечение на всеки етап от развитието на заболяването. 
 
 

Коментари