Публикация

Гигантоклетъчен артериит и полимиалгия ревматика - съдово сонографско изследване (резюме)

Диагностичните възможности на сонографското изследване позволяват оценка дори при артерии с размери до 1 мм, при резолюция до 0,1 мм


В.Попова1 , А. Баталов1,  З. Въжев 1,1, Ж. Пешев 1,2,  Йо. Рончев1,3, М. Генева- Попова 1,4, К. Краев 1,5, А. Иванов 2,  Ю. Пеева 2,1,  М. Краева 3  
 

1.Медицински университет Пловдив, Медицински факултет,  Катедра пропедевтика на вътрешните болести , УМБАЛ”Каспела”ЕООД - клиника по ревматология. 1.1 Медицински университет Пловдив, Медицински факултет,  Катедра по сърдечна и съдова хирургия , УМБАЛ”Св. Георги” ЕАД- Кардиохирургия; 1.2 Медицински университет Пловдив, Медицински факултет, Катедра по обща и клинична патоанатомия; 1.3 УМБАЛ”Каспела” -   клинична лаборатория и имунология; 1.4 Медицински университет Пловдив, Медицински факултет,  Катедра пропедевтика на вътрешните болести; 1.5 .Медицински университет Пловдив, Медицински факултет,  Катедра пропедевтика на вътрешните болести , УМБАЛ”Каспела”ЕООД - клиника по ревматология.

2. Медицински университет Пловдив, Медицински факултет,  Катедра посърдечна и  съдова хирургия , УМБАЛ”Св. Георги” ЕАД- Кардиохирургия. 2.1 Медицински университет Пловдив, Медицински факултет ,Факултет по обществено здраве

3. Медицински университет Пловдив, Медицински факултет , студент 

През последните години в ревматологичната практика навлезе ултразвуковото изследване   на съдовата стена при активен васкулит, което представя едема на съдовата стена като хипоехогенно  "хало", което при хронифициране на процеса  става все по-хиперехогенно. Диагностичните възможности на сонографското изследване позволяват оценка дори при артерии с размери до 1 мм, при резолюция до 0,1 мм.

При Гигантоклетъчен артериит /GCA/ клиничният преглед и ултразвуковото  изследване на темпоралните артерии, извършено от опитен ревматолог са в  състояние да диагностицират GCA.  Само след 3-дневно  лечение промените в темпоралните артерии изчезват, а след   2-3 седмично лечение диагностиката става по-трудна.

При поголемите съдове, като аксиларните артерии например , промените в стената се задържат по-дълго време /около няколко  месеца/, като по време на острата фаза стената е не само задебелена, но и неравна и се визуализира като  хипоехогенна структура, поради интерстициалния едем. Обобщени са клинични случаи и резултатите показват важността и предимствата на сонографското изследване при тази група ревматични заболявания. 

 

 

Коментари